จตุลอน,jatulon,กระเบื้องจตุลอน,กระเบื้องจตุลอนตราเพชร,หลังคาจตุลอน

กระเบื้องจตุลอน สีขาวธรรมชาติ กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
สีขาวธรรมชาติ

120 ซม. หนา 4มม. ราคา 43.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 49.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 52.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 57.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 94.5 บาท
360 ซม. หนา 5มม. ราคา 136.5 บาท

 

กระเบื้องจตุลอน สีแดงมั่งมี กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
สีแดงมั่งมี

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 34.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 56.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 58.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 68.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 70.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 110 บาท
360 ซม. หนา 5มม. ราคา 160 บาท

 

กระเบื้องจตุลอน สีส้มทองมังกร กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
สีส้มทองมังกร

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 34.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 56.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 58.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 68.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 70.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 110 บาท
360 ซม. หนา 5มม. ราคา 160 บาท

  กระเบื้องจตุลอน สีฟ้ารุ่งโรจน์ กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
สีฟ้ารุ่งโรจน์

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 34.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 56.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 58.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 68.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 70.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 110 บาท
360 ซม. หนา 5มม. ราคา 160 บาทกระเบื้องจตุลอน สีน้ำตาลสุขสันต์ กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร

สีน้ำตาลสุขสันต์


60 ซม. หนา 4มม. ราคา 34.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 56.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 58.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 68.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 70.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 110 บาท
360 ซม. หนา 5มม. ราคา 160 บาท
  กระเบื้องจตุลอน สีขาวงาช้าง กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร

สีขาวงาช้าง สั่งผลิต


60 ซม. หนา 4มม. ราคา 34.5 บาท

120 ซม. หนา 4มม. ราคา 56.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 58.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 68.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 70.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 110 บาท
360 ซม. หนา 5มม. ราคา 160 บาท
 
 

 กระเบื้องจตุลอน สีไข่มุกดำ กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร

สีไข่มุกดำ

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 34.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 56.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 58.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 68.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 70.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 110 บาท
360 ซม. หนา 5มม. ราคา 160 บาท

  กระเบื้องจตุลอน สีเทาแพลทินัม กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาแพลทินัม60 ซม. หนา 4มม. ราคา 34.5 บาท

120 ซม. หนา 4มม. ราคา 56.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 58.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 68.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 70.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 110 บาท
360 ซม. หนา 5มม. ราคา 160 บาท


กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีแดงเยอบีร่า สีพิเศษ แบบลอน ราคาพิเศษ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีแดงเยอบีร่า

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 37.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 62.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 65.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 76.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 78.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 125 บาท

  กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีแดงลิลลี่ สีพิเศษ แบบลอน ราคาพิเศษ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีแดงลิลลี่

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 37.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 62.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 65.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 76.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 78.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 125 บาท

  กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีส้มคอร์เดีย สีพิเศษ แบบลอน ราคาพิเศษ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีส้มคอร์เดีย

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 37.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 62.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 65.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 76.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 78.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 125 บาท

 

กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีแดงคริสต์มาส สีพิเศษ แบบลอน ราคาพิเศษ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเเดงคริสต์มาส

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 37.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 62.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 65.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 76.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 78.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 125 บาท


กระเบื้องจตุลอน สีน้ำตาลประกายเพชร กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
สีน้ำตาลประกายเพชร

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 37.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 62.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 65.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 76.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 78.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 125 บาท
  กระเบื้องจตุลอน สีฟ้าประกายเพชร กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
สีฟ้าประกายเพชร

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 37.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 62.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 65.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 76.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 78.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 125 บาท
  กระเบื้องจตุลอน สีม่วงประกายเพชร กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
สีม่วงประกายเพชร

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 37.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 62.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 65.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 76.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 78.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 125 บาท
  กระเบื้องจตุลอน สีเขียวประกายเพชร กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
สีเขียวประกายเพชร

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 37.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 62.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 65.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 76.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 78.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 125 บาท

กระเบื้องจตุลอน สีแดงประกายเพชร กระเบื้อง กระเบื้องหลังคา กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
สีแดงประกายเพชร

60 ซม. หนา 4มม. ราคา 37.5 บาท
120 ซม. หนา 4มม. ราคา 62.5 บาท
120 ซม. หนา 5มม. ราคา 65.5 บาท
150 ซม. หนา 4มม. ราคา 76.5 บาท
150 ซม. หนา 5มม. ราคา 78.5 บาท
230 ซม. หนา 5มม. ราคา 125 บาท
           
ชุดครอบกระเบื้องจุตลอน
 
ชุดครอบกระเบื้อง จตุลอน ตราเพชร

ครอบปิดชาย จตุลอน ตราเพชร ครอบหางมน จตุลอน ตราเพชร ครอบ 4 ทางปั้นหยา จตุลอน ตราเพชร ครอบข้าง จตุลอน ตราเพชร
ครอบปิดจั่ว จตุลอน ตราเพชร ครอบสันตะเข้ จตุลอน ตราเพชร ครอบสันตะเข้ จตุลอน ตราเพชร ครอบสันโค้ง แบบตรง จตุลอน ตราเพชร
ครอบ 4 ทาง จตุรมุข จตุลอน ตราเพชร ครอบ 3 ทาง T จตุลอน ตราเพชร ครอบเพิงแหงน โมเดิร์น จตุลอน ตราเพชร ครอบข้าง โมเดิร์น จตุลอน ตราเพชร
ครอบปิดชาย โมเดิร์น จตุลอน ตราเพชร      
       


ACCESSORIES วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ หลังคาและอื่น


พนักงานขาย

  ภควดี หัสจรรย์ (มายด์)
Pakawadee Hudsajan
E-mail : worldcentauri4@gmail.com
    ปรัชญา โสปันหริ (แน็ค)
Pratchaya Sopanrl
E-mail : worldcentauri28@gmail.com
    จิราวรรณ ทองเหลือง (อุ้ม)
Jirawan Thongluang
E-mail : worldcentauri65@gmail.com
                     
  อภิตนันท์ วงษ์แดง (นินิว)
Aphitanan Wongdang
E-mail : worldcentauri24@gmail.com
    ธีธารัตน์ พระบำรุง (ข้าวฟาง)
Theetharat Prabumrung
E-mail : worldcentauri68@gmail.com
       
                     
ติดต่อสอบถาม สินค้าวัสดุตราเพชร ราคาพิเศษ ราคาโรงงาน เรามีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย
   

มิติแห่งความงามของ กระเบื้องจตุลอน ได้ถูกออกแบบดีไซด์อย่างสร้างสรรค์ให้หลังคาบ้านของท่าน ดูทันสมัยหรูหรา โดดเด่นแปล่งประกายแวววาว สะท้อนมิติแห่งความงาม กระเบื้องหลังคาจตุลอน ที่บ่งบอกรสนิยมหรูหราของเจ้าของบ้านอย่างลงตัว ด้วยคุณภาพพิเศษของ กระเบื้องจตุลอน ช่วยระบายน้ำฝนได้ดี เพราะลักษณะท้องลอนที่มีความโค้งมนสามารถระบายได้ดีกว่ากระเบื้องในท้องตลาดอื่นทั่วไป แข็งแรง ทนทาน ตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน

คุณสมบัติพิเศษ  

- ลักษณะ หลังคาจตุลอน รูปลอนถูกออกแบบดีไซด์ ให้มีรูปลอนแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้มากและทนแรงกระแทกได้ดีเพราะโครงสร้าง
  กระเบื้องที่มีลอนถึง 4 ลอน และผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กระเบื้องจตุลอน ช่วยระบายน้ำฝนได้ดีเพราะลักษณะท้องลอนที่มีความโค้งมนสามารถระบายน้ำได้ดีกว่ากระเบื้องในท้องตลาดอื่นทั่วไป
กระเบื้องจตุลอน มีสีสันโดดเด่นสวยงามด้วยรูปแบบ 4 ลอนที่ทำให้เกิดมุมสะท้อนประกายแวววาวและดูมีมิติโดดเด่นมากขึ้น
กระเบื้องจตุลอน สามารถติดตั้งได้ง่ายเหมือนกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตามท้องตลาดทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่ homesmart.me     ยินดีต้อนรับสู่ kersima     ยินดีต้อนรับสู่ shop-tpi     ยินดีต้อนรับสู่ dinbanban


ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้สะดวก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ @Centauri
บริษัทเวิร์ลเซนทอรี่ จำกัด เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.30 น.

กระเบื้องจตุลอน หลังคาจตุลอน กระเบื้องหลังคาจตุลอน ตราเพชร เป็นกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นหนึ่งที่มีชื่อเสียงและได้การยอมรับจากวงการวัสดุก่อสร้างประเทศไทยมากที่สุดรุ่นหนึ่ง นับเป็นหลังคาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก จากแบรนด์ตราเพชร

กระเบื้องหลังคาจตุลอน ตราเพชร เป็นกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่มีชื่อเสียงมากจากแบรนด์ตราเพชร โดยมีรุ่นสีถึง 3 รุ่นสี คือ รุ่นสีมาตรฐาน รุ่นสีพิเศษ รุ่นสีเมทัลลิค มีรูปลอนหลังคาที่มีความทนทาน แข็งแรง และดูสวยงามหรูหรา สร้างความโดดเด่นให้กับหลังคาบ้าน และยังสามารถระบายน้ำฝนได้อย่างดีด้วยความโค้งมนของรูปลอนกระเบื้องหลังคา พร้อมสีสันของกระเบื้องที่มีความสวยงาม มีมุมสะท้อนประกายแววาวโดดเด่น โดยกระเบื้องมีด้วยกัน 3 ขนาดความยาว คือ 120 ซม. 150 ซม. และขนาดพิเศษสำหรับบางสีของกระเบื้องคือ 230 ซม.

กระเบื้องจตุลอน หลังคาจตุลอน กระเบื้องหลังคาจตุลอน รุ่นสีมาตรฐาน ตราเพชร กระเบื้องหลังคาจตุลอน รุ่นสีมาตรฐาน ตราเพชร เป็นรุ่นสีที่มีสีของกระเบื้อง เป็นสีพื้นฐานที่ไม่ค่อยแปลกตา แต่ว่าแต่ละสีมีความสวยงามเป็นแบบเฉพาะของแต่ละสีเอง

กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีขาวธรรมชาติ รุ่นสีมาตรฐาน ตราเพชร กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีขาวธรรมชาติ รุ่นสีมาตรฐาน มีความสวยงามด้วยสีขาว มองดูแล้วสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ

กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีน้ำตาลสุขสันต์ รุ่นสีมาตรฐาน ตราเพชร กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีน้ำตาลสุขสันต์ รุ่นสีมาตรฐาน สวยงามด้วยสีน้ำตาลเสมือนเปลือกไม้จากธรรมชาติมองดูแล้วให้อารมณ์ผ่อนคลาย

กระเบื้องจตุลอน หลังคาจตุลอน กระเบื้องหลังคาจตุลอน รุ่นสีพิเศษ ตราเพชร กระเบื้องหลังคาจตุลอน รุ่นสีพิเศษ ตราเพชร เป็นรุ่นสีที่มความแปลกใหม่มากกว่ารุ่นสีอื่นเนื่องจาก มีการผสมเฉดสีลงในแผ่นกระเบื้องทำให้ กระเบื้องมีสีที่โดดเด่นมากกว่ารุ่นสีอื่นๆ

กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีแดงเยอบีร่า รุ่นสีพิเศษ ตราเพชร กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีแดงเยอบีร่า รุ่นสีพิเศษ เป็นสีแดงที่ผสมเข้ากับโทนสีน้ำตาล ทำให้มีสีเข้มสวยมีความเข้มแข็งและแปลกตา

กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีแดงลิลลี่ รุ่นสีพิเศษ ตราเพชร กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีแดงลิลลี่ รุ่นสีพิเศษ เป็นสีที่ผสมความเป็นโทนสีร้อนด้วยสีแดง สีส้ม สีเหลือง ให้ความร้อนแรงสวยโดดเด่นไม่จำเจ

กระเบื้องจตุลอน หลังคาจตุลอน กระเบื้องหลังคาจตุลอน รุ่นสีเมทัลลิค ตราเพชร กระเบื้องหลังคาจตุลอน รุ่นสีเมทัลลิค ตราเพชร เป็นรุ่นสีที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก รุ่นสีมาตรฐาน ด้วยการพัฒนาให้เฉดสีของกระเบื้องหลังคามีความเป็นประกาย แวววาว สร้างความโดดเด่น มากกว่ารุ่นมาตรฐาน ดึงดูดสายตามองดูสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีน้ำตาลประกายเพชร รุ่นสีเมทัลลิค ตราเพชร 
กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีน้ำตาลประกายเพชร รุ่นสีเมทัลลิค มีสีน้ำตาลที่ประกายมากกว่าปกติ นอกจากให้ความเป็นธรรมชาติแล้วยังสร้างความโดดเด่น

กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีฟ้าประกายเพชร รุ่นสีเมทัลลิค ตราเพชร กระเบื้องหลังคาจตุลอน สีฟ้าประกายเพชร รุ่นสีเมทัลลิค มีสีฟ้าที่เป็นประกาย โดดเด่น เสมือนน้ำสีฟ้าจากท้องทะเลสวยงามผ่อนคลาย

ครอบจตุลอน ครอบหลังคาจตุลอน ครอบกระเบื้องจตุลอน กระเบื้องจตุลอน หลังคาจตุลอน กระเบื้องหลังคาจตุลอน ตราเพชร การติดตั้งกระเบื้องหลังคาจตุลอน การใช้ครอบหลังคาจตุลอนจะช่วยให้การติดตั้งหลังคาเป็นไปอย่างง่ายและราบรื่น

ครอบจตุลอน ครอบหลังคาจตุลอน ตราเพชร นับเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ และจำเป็นอย่างยื่งในการติดตั้งกระเบื้องหลังคาจตุลอน ตราเพชร โดยมีครอบจตุลอนอยู่ด้วยกัน 13 ชิ้น ได้แก่
- ครอบปิดชาย
- ครอบหางมน
- ครอบ 4 ทาง ปั้นหยา
- ครอบข้าง
- ครอบปิดจั่ว
- ครอบสันตะเข้
- ครอบสันตะเข้ (ครอบสันหลังคา)
- ครอบสันโค้ง แบบตรง
- ครอบ 3 ทาง ตัว Y
- ครอบ 4 ทาง จตุรมุข
- ครอบ 3 ทาง ตัว T
- ครอบเพิงแหงน โมเดิร์น
- ครอบข้างโมเดิร์น
- ครอบปิดชายโมเดิร์น