ไม้บัว

สีธรรมชาติ

หนา 0.8 ซม. ยาว 7.5 x 300 ซม.

ราคา.............บ.

 

สีเหลืองรุ่งเรือง 

หนา 0.8 ซม. ยาว 7.5 x 300 ซม. 

ราคา.............บ.