ไม้ระแรง ขอบเรียบ

 สีขาวหิมะ

หนา 0.8 ซม. ยาว 7.5 x 300 ซม. ราคา.............บ.

สีน้ำตาลอินทนิล

หนา 0.8 ซม. ยาว 7.5 x 300 ซม. ราคา.............บ.

สีธรรมชาติ

หนา 0.8 ซม. ยาว 7.5 x 300 ซม. ราคา.............บ.

สีเหลืองรุ่งเรือง

หนา 0.8 ซม. ยาว 7.5 x 300 ซม. ราคา.............บ.