***หมายเหตุ “ราคาดังกล่าวเป็นราคา Vat และ เป็นราคารับเองหน้าโรงงาน” การแสดงผลของรูปภาพ อาจไม่เหมือนของจริง ***
อดามัส,Adamas,กระเบื้องอดามัส,หลังคาอดามัส,กระเบื้องหลังคาอดามัส,กระเบื้องอดามัสตราเพชร
กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาอาร์กติก แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาอาร์กติก
แบบเรียบ
ราคา 
21.85 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาแอตแลนติก แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาแอตแลนติก
แบบเรียบ
ราคา 
21.85 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาเศรษฐี แบบเรียบร่อง ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาเศรษฐี
แบบเรียบร่อง
ราคา 
22.5 บาท
    กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาเศรษฐี แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาเศรษฐี
แบบเรียบ
 ราคา 21.85 บาท


กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาสินทรัพย์ แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาสินทรัพย์ 
แบบเรียบร่อง
ราคา 
21.85 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาสินทรัพย์ แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาสินทรัพย์
แบบเรียบ
ราคา 
21.85 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาไอหมอก แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาไอหมอก
แบบเรียบร่อง
ยกเลิกผลิต 
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาไอหมอก แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาไอหมอก
แบบเรียบ
ราคา 
21.85 บาท

กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลภูผา แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลภูผา
แบบเรียบร่อง
ยกเลิกผลิต
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลภูผา แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลภูผา
แบบเรียบ
ราคา 
21.85 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลแบล็ควูล แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลแบล็ควูด
แบบเรียบร่อง
สินค้าสั่งผลิต
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลแบล็ควูด แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลแบล็ควูด
แบบเรียบ
สินค้าสั่งผลิต

กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาอัคนิล แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาอัคนิล
แบบเรียบร่อง
สินค้าสั่งผลิต
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาอัลนิล แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาอัคนิล
แบบเรียบ
สินค้าสั่งผลิต
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีส้มเสาวรส แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีส้มเสาวรส
แบบเรียบร่อง
ราคา 
21.85 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีส้มเสาวรส แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีส้มเสาวรส
แบบเรียบ
ราคา 
21.85 บาท

กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลฮอกกานี แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลมะฮอกกานี
แบบเรียบร่อง
ยกเลิกผลิต
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลมะฮอกกานี แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลมะฮอกกานี
แบบเรียบ
ราคา 
21.85 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีแดงรุ่งระวี แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีแดงรุ่งระวี
แบบเรียบร่อง
ยกเลิกผลิต 
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีแดงรุ่งระวี แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีแดงรุ่งระวี
แบบเรียบ
ราคา 
21.85 บาท

อดามัส,Adamas,กระเบื้องอดามัส,หลังคาอดามัส,กระเบื้องอดามัสสีแพลตติ่นั่ม


กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีแดงสุริยา แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีแดงสุริยา
แบบเรียบร่อง
ยกเลิกผลิต 

 

หลังคาอดามัส แดงสุริยา แพลตตินั่ม จัดส่งเร็ว ทั่วประเทศไทย
สีแดงสุริยา
แบบเรียบ
ราคา 23.85 บาท

 

กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีส้มประกายอำพัน แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีส้มประกายอำพัน
แบบเรียบร่อง
ยกเลิกผลิต

 

หลังคาอดามัส ส้มประกายอำพัน แพลตตินั่ม จัดส่งเร็ว ทั่วประเทศไทย
สีส้มประกายอำพัน
แบบเรียบ
ยกเลิกผลิต


กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีน้ำตาลประกายอำไพ แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลประกายอำไพ
แบบเรียบร่อง
ยกเลิกผลิต
  หลังคาอดามัส น้ำตาลประกายอำไพ แพลตตินั่ม แบบเรียบ จัดเร็ว ทั่วประเทศไทย
สีน้ำตาลประกายอำไพ
แบบเรียบ
ยกเลิกผลิต
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีน้ำตาลประกายทอง แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลประกายทอง
แบบเรียบร่อง
ยกเลิกผลิต
  หลังคาอดามัส น้ำตาลประกายทอง แพลตตินั่ม จัดส่งเร็ว ทั่วประเทศไทย
สีน้ำตาลประกายทอง
แบบเรียบ
ยกเลิกผลิต
 


อดามัส,Adamas,กระเบื้องอดามัส,สีเมทัลลิค,กระเบื้องอดามัสสีเมทัลลิค,หลังคาอดามัส,หลังคาอดามัสสีเมทัลลิค


กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีเมทัลลิค สีทับทิมทองแสง แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีทับทิมทอแสง
แบบเรียบร่อง
ยกเลิกผลิต 

  หลังคาอดามัส ทับทิมทอแสง  เมทัลลิค จัดส่งเร็ว ทั่วประเทศไทย
สีทับทิมทอแสง
แบบเรียบ
ยกเลิกผลิต
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีเมทัลลิค สีมรกตทอแสง แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีมรกตทอแสง
แบบเรียบร่อง
ราคา 30.85 บาท
  หลังคาอดามัส มรกตทอแสง เมทัลลิค  จัดส่งเร็ว ทั่วประเทศไทย
 สีมรกตทอแสง
แบบเรียบ
ราคา 30.85
 บาท

กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีเมทัลลิค สีไพลินทองแสง แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีไพลินทอแสง
แบบเรียบร่อง
ราคา 31.5 บาท 
  หลังคาอดามัส สีไพลินทอแสง สีเมทัลลิค แบบเรียบ จัดส่งเร็ว ทั่วประเทศไทย
สีไพลินทอแสง
แบบเรียบ
ราคา 
30.85 บาท 
 

   

ชุดครอบกระเบื้องอดามัส

ชุดครอบกระเบื้อง อดามัส ตราเพชร

อาดมัส,admas,ครอบปิดชายอดามัส,ครอบปิดชายกระเบื้องอดามัส,ครอบปิดชายหลังคาอดามัส อดามัส,adamas,กระเบื้องอดามัส,หลังคาอดามัส,ครอบข้างอดามัส,ครอบข้างกระเบื้องอดามัส,ครอบข้างหลังคาอดามัส ครอบปิดจั่ว อดามัส ตราเพชร
ครอบปิดลายสันตะเข้ อดามัส ตราเพชร ครอบสันตะเข้ อดามัส ตราเพชร ครอบสันหลังคา อดามัส ตราเพชร
ครอบสันชนผนัง อดามัส ตราเพชร ครอบข้างชนผนัง อดามัส ตราเพชร  


ACCESSORIES วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ หลังคาและอื่น เกี่ยวกับหลังคาบ้านตราเพชร

       
 หลังคาอดามัส   หลังคา CT เพชร    หลังคา CT เวนิส    หลังคาลอนคู่   หลังคาลอนเล็ก

       
 หลังคาจตุลอน   หลังคาเจียระไน    หลังคาเดครา         

เรามีโปรโมชั่นสินค้าตราเพชรราคาพิเศษ ราคาถูก ทุกๆเดือน และราคาโรงงาน พร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทย

สนใจรายละเอียด หลังคาผลิตภัณฑ์ตราเพชร สอบถามได้ที่พนักงานขาย

  ภควดี หัสจรรย์ (มายด์)
Pakawadee Hudsajan
E-mail : worldcentauri4@gmail.com

  ปรัชญา โสปันหริ (แน็ค)
Pratchaya Sopanrl
E-mail : worldcentauri28@gmail.com

  จิราวรรณ ทองเหลือง (อุ้ม)
Jirawan Thongluang
E-mail : worldcentauri65@gmail.com

 
                   
  อภิตนันท์ วงษ์แดง (นินิว)
Aphitanan Wongdang
E-mail : worldcentauri24@gmail.com

  ธีธารัตน์ พระบำรุง (ข้าวฟ่าง)
Theetharat Prabumrung
E-mail : worldcentauri68@gmail.com

  นภัสวรรณ ประวันนา (น้ำหวาน)
E-mail : worldcentauri73@gmail.com


 
                   
  เพ็ญลักษณ์ อุปมานะ (เต็มเต็ม)
E-mail : worldcentauri74@gmail.com

 

 

           
                   
ติดต่อสอบถาม สินค้าวัสดุตราเพชร ราคาพิเศษ ราคาโรงงาน เรามีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย
อดามัส,adamas,กระเบื้องอดามัส,หลังคาอดามัส,กระเบื้องหลังคาอดามัส   โบรชัวร์,อดามัส,adamas,กระเบื้องอดามัส,หลังคาอดามัส,กระเบื้องหลังคาอดามัส   โครงการตัวอย่าง,อดามัส,adamas,กระเบื้องอดามัส,หลังคาอดามัส,กระเบื้องหลังคาอดามัส
กระเบื้องคอนกรีต อดามัส ตราเพชร เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบสไตล์ โมเดิร์นเป็นกระเบื้องที่มีความยอดฮิต

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • รูปแบบ DIAMOND CUT ในรุ่น CHALET SHAKE สร้างมิติตัดเหลี่ยมสะท้อนมุมมองให้หลังคาดูโดดเด่น
  • ออกแบบให้มีบัวกันน้ำ 3 ชั้น ป้องกันการไหลย้อนของน้ำฝนได้อย่างสมบรูณ์แบบ
  • แข็งแกร่งทนทาน ด้วยแกนกลางรับแรง 2 แนว
  • พ่นสีด้วยระบบ WET ON WET ทำให้สีซึมผ่านผลิตภัณฑ์ และติดคงทน     ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้บ้านพักอาศัยมีรูปแบบที่มากมาย โดยเฉพาะบ้านทรง MODERN (โมเดิร์น) ซึ่งมีสไตล์ออกแบบหลายๆแบบ เพื่อให้บ้านของเรานั้นมีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา บ้านทรงโมเดิร์นได้รับการยอมรับมากและเป็นที่นิยม การเลือกกระเบื้องหลังคาที่เข้ากับบ้านของเราได้เป็นอย่างดี คือ กระเบื้องหลังคาอดามัส โดยอดามัสเป็นกระเบื้องหลังคาแผ่นเรียบที่ โดดเด่น เปล่าประกาย ความเรียบหรู สะท้อนและงดงาม กระเบื้องอดามัส เป็นกระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ โดยจะบอกถึงความเป็นตัวคุณ เป็นการคนที่มีความใส่ใจในการเลือกสิ่งที่ดีสุดในการเลือกกระเบื้องหลังคา อดามัสเป็นหลังคาที่มีคุณสมบัติอื่นอีกมากมาย ของกระเบื้องหลังคาอดามัส โดยอดามัสเป็นแผ่นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตที่มีสีสันที่มีให้เลือกมากมาย เพื่อบอกความเป็นตัวคุณ ที่จะทำให้บ้านของคุณเป็นสไตล์ในแบบของคุณ ด้วยกระเบื้องหลังคาคอนกรีต อดามัส 

อยากมีบ้านสักหนึ่งหลัง การมองหาวัสดุก่อสร้างบ้าน โฮมสมาร์ทดอทมี เป็นเจ้าแรกที่เจ้าของบ้านและผู้รับเหมายอมรับเลือกใช้เป็นลำดับหนึ่ง เรามีบริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้า ราคาโรงงาน พร้อมจัดส่งถึงหน้างาน     Kersima จัดหน่ายกระเบื้องสระน้ำและกระเบื้องตกแต่ง จากแบรนด์ดังๆ เคอร่า ทีซีไอ ราคาโรงงานพร้อมจัดส่ง     เรื่องวัสดุก่อสร้างของทีพีไอ Shoptpi เราเป็นผู้นำเรื่องวัสดุก่อสร้างตราทีพีไอ เราขายราคาโรงงาน และมีบริการจัดส่งที่รวดเร็วสามารถรอรับที่หน้างานได้เลย     ดินบ้านบ้าน จัดจำหน่ายสินค้าดินเผา มีทั้งอิฐมอญ กระเบื้องดินเผา และหลังคาดินเผา ราคาโรงพร้อมจัดส่งหน้างานทั่วประเทศไทย


ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้สะดวก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ @Centauri
บริษัทเวิร์ลเซนทอรี่ จำกัด เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.30 น.

กระเบื้องอดามัส หลังคาอดามัส กระเบื้องหลังคาอดามัส กระเบื้องคอนกรีตอดามัส ตราเพชร เป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ ที่มีชื่อเสียงในวงการวัสดุก่อสร้างไทยมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้กระเบื้องอดามัสเป็นกระเบื้องที่อยู่คู่การันตีคุณภาพจากแบรนด์ตราเพชร

กระเบื้องอดามัส กระเบื้องคอนกรีตอดามัส เป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีต แผ่นเรียบ ที่ถูกดีไซน์ให้มีความสวยงาม สไตล์ความสวยงามแบบเรียบหรู สไตล์ Diamond Cut มีมิติตัดเหลี่ยมสร้างมุมสะท้อนทำชูความสวยงามของกระเบื้องหลังคา นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานของแผ่นกระเบื้องด้วย แกนกลางรับแนว 2 แนว พร้อมด้วยระบบการป้องกันการไหลย้อนของน้ำฝนด้วยบัวกั้นน้ำ 3 ชั้น พร้อมพ่นสีบนกระเบื้องด้วยความสวยงามด้วยระบบ Wet on Wet

กระเบื้องอดามัส หลังคาอดามัส กลุ่มสีมาตรฐาน ตราเพชร กระเบื้องอดามัส หลังคาอดามัส กลุ่มสีมาตรฐาน สำหรับกระเบื้องหลังคาอดามัส กลุ่มสีมาตรฐาน เป็นกลุ่มสีที่มีสีสันของกระเบื้องหลังคาให้ได้เลือกมากที่สุด โดยมีมากถึง 18 สี รวมสินค้าที่เป็นสีสั่งผลิต ในกลุ่มสีนี้จะมีราคากระเบื้องหลังคาที่ถูกมากที่สุดในกลุ่มสีทั้งหม

กระเบื้องอดามัส สีเทาอัคนิล กลุ่มสีมาตรฐาน ตราเพชร สีเทาอัคนิล เป็นสีเทาที่ได้รับความนิยมากที่สุดในกลุ่มสีมาตรฐาน มีสีเทาเรียบเนียนสวย

กระเบื้องอดามัส สีเทาไอหมอก กลุ่มสีมาตรฐาน ตราเพชร สีเทาไอหมอก มีสีเทาผสมขาว สวยละมุน สวยงาม

กระเบื้องอดามัส สีน้ำตาลมะฮอกกานี กลุ่มสีมาตรฐาน ตราเพชร สีน้ำตาลมะฮอกกานี มีสีน้ำตาลเนียนสวยเสมือนไม้มะฮอกกานีจากธรรมชาติ

กระเบื้องอดามัส หลังคาอดามัส กลุ่มสีแพลทินั่ม ตราเพชร กระเบื้องอดามัส หลังคาอดามัส กลุ่มสีแพลทินั่ม เป็นกลุ่มสีที่มีสีของแผ่นกระเบื้องสวยงาม มากกว่ากลุ่มสีมาตรฐาน และเป็นกระเบื้องหลังคาราคามากกว่ากลุ่มสีมาตรฐานเพียงนิดเดียว ทำให้ได้รับความนิยมไม่น้อย

กระเบื้องอดามัส สีแดงสุริยา กลุ่มสีแพลทินั่ม ตราเพชร สีแดงสุริยา มีสีแดงที่สวยงามคมเข้ม ร้อนแรง หลังคาเป็นประกาย

กระเบื้องอดามัส สีส้มประกายอำพัน กลุ่มสีแพลทินั่ม ตราเพชร สีส้มประกายอำพัน มีสีส้มสวยงามร้อนแรงสะท้อนแสงอาทิตย์ได้อย่างเป็นประกาย

กระเบื้องอดามัส สีน้ำตาลประกายอำไพ กลุ่มสีแพลทินั่ม ตราเพชร สีน้ำตาลประกายอำไพ เป็นสีน้ำตาลที่มความสวยงามเรียบเนียนสไตล์ธรรมชาติ

กระเบื้องอดามัส หลังคาอดามัส กลุ่มสีเมทัลลิค ตราเพชร กระเบื้องอดามัส หลังคาอดามัส กลุ่มสีเมทัลลิค โดยกลุ่มสีเมทัลลิคเป็นกลุ่มสีที่มีความพิเศษมากที่สุดนั่นก็คือมีสีที่เป็นประกายสวยงาม แวววาว ทำให้สวยเด่นสวยสดุดตา

กระเบื้องอดามัส สีทับทิมทอแสง กลุ่มสีเมทัลลิค ตราเพชร สีทับทิมทอแสง มีความสวยด้วยสีส้มประกายสว่างมันวาว โดดเด่น เจิดจ้า

กระเบื้องอดามัส สีมรกตทอแสง กลุ่มสีเมทัลลิค ตราเพชร สีมรกตทอแสง มีสีเขียวมรกตสวยมันวาว ดูละมุนสวยงาม

กระเบื้องอดามัส สีไพลินทอแสง กลุ่มสีเมทัลลิค ตราเพชร สีไพลินทอแสง เป็นสีน้ำเงินสวยงามเป็นประกายสวยงาม

กระเบื้องอดามัส ครอบหลังคาอดามัส ตราเพชร สำหรับการติดตั้งกระเบื้องหลังคาอดามัส จำเป็นต้องใช้ครอบหลังคาอดามัส เพื่อให้หลังคาบ้านมีความสมบูรณ์สวยงามทนทาน

กระเบื้องอดามัส นั้นในการติดตั้งจำเป็นต้องใช้ครอบหลังคาอดามัส ด้วยกันถึง 8 ชนิด เพื่อการติดตั้ง หลังคาอดามัส ให้มีความสมบูรณ์แบบและถูกต้องมากที่สุด โดย Pet100karat

ครอบปิดชาย กระเบื้องอดามัส ตราเพชร ครอบปิดชาย อดามัส ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณขอบชายหลังคา ควบคู่กับกระเบื้องอดามัส

ครอบข้าง กระเบื้องอดามัส ตราเพชร ครอบข้าง อดามัส ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณขอบข้างหลังคา ควบคู่กับกระเบื้องอดามัส

ครอบปิดจั่ว กระเบื้องอดามัส ตราเพชร ครอบปิดจั่ว อดามัส ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณหัวจั่วหลังคา ควบคู่กับกระเบื้องอดามัส

ครอบปิดปลายสันตะเข้ กระเบื้องอดามัส ตราเพชร ครอบปิดปลายสันตะเข้ อดามัส ใช้สำหรับติดตั้งเป็นแผ่นสุดท้ายหลังสันตะเข้ ควบคู่กับกระเบื้องอดามัส

ครอบสันตะเข้ กระเบื้องอดามัส ตราเพชร ครอบสันตะเข้ อดามัส ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณสันตะเข้หลังคา ควบคู่กับกระเบื้องอดามัส

ครอบสันหลังคา กระเบื้องอดามัส ตราเพชร ครอบสันหลังคา อดามัส ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณสันหลังคาบ้าน ควบคู่กับกระเบื้องอดามัส

ครอบสันชนผนัง กระเบื้องอดามัส ตราเพชร อดามัส ใช้สำหรับติดตั้งบริเวณสันหลังคาบ้านที่ชนเข้ากับผนัง ควบคู่กับกระเบื้องอดามัส

ครอบข้างชนผนัง กระเบื้องอดามัส ตราเพชร อดามัส ใช้สำหรับติดตั้งสำหรับครอบข้างส่วนที่ชนผนังบ้าน ควบคู่กับกระเบื้องอดามัส

กระเบื้องหลังคาอดามัส กระเบื้องอดามัส กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ ครอบหลังคาอดามัส ตราเพชร

สินค้ากระเบื้องหลังคาอดามัส และ ครอบหลังคาอดามัสตราเพชร ทางเรา Pet100karat ได้รวบรวมสินค้าไว้ครบถ้วนสำหรับการติดตั้งพร้อมจำหน่ายในราคาถูกย่อมเยา พร้อมบริการจากใจ