กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาเศรษฐี แบบเรียบร่อง ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาเศรษฐี
แบบเรียบร่อง
ราคา 
21.9 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาเศรษฐี แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาเศรษฐี
แบบเรียบ
 ราคา 20.08 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาสินทรัพย์ แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาสินทรัพย์ 
แบบเรียบร่อง
ราคา 
21.9 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาสินทรัพย์ แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาสินทรัพย์
แบบเรียบ
ราคา 
20.08 บาท

กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาไอหมอก แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาไอหมอก
แบบเรียบร่อง
ราคา 
21.9 บาท 
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาไอหมอก แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาไอหมอก
แบบเรียบ
ราคา 
20.08 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลภูผา แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลภูผา
แบบเรียบร่อง
ราคา 
21.9 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลภูผา แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลภูผา
แบบเรียบ
ราคา 
20.08 บาท

กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลแบล็ควูล แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลแบล็ควูด
แบบเรียบร่อง
ราคา 
21.9 บาท 
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลแบล็ควูด แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลแบล็ควูด
แบบเรียบ
ราคา 
20.08 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาอัคนิล แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาอัคนิล
แบบเรียบร่อง
ราคา 
21.9 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาอัลนิล แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีเทาอัคนิล
แบบเรียบ
ราคา 
20.08 บาท

กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีส้มเสาวรส แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีส้มเสาวรส
แบบเรียบร่อง
ราคา 
21.9 บาท 
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีส้มเสาวรส แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีส้มเสาวรส
แบบเรียบ
ราคา 
20.08 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลฮอกกานี แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลมะฮอกกานี
แบบเรียบร่อง
ราคา 
21.9 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลมะฮอกกานี แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลมะฮอกกานี
แบบเรียบ
ราคา 
20.08 บาท

กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีแดงรุ่งระวี แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีแดงรุ่งระวี
แบบเรียบร่อง
ราคา 
21.9 บาท 
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีมาตรฐาน สีแดงรุ่งระวี แบบเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีแดงรุ่งระวี
แบบเรียบ
ราคา 
20.08 บาท
     
กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีแดงสุริยา แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีแดงสุริยา
แบบเรียบร่อง
ราคา 25.9 บาท 

 

หลังคาอดามัส แดงสุริยา แพลตตินั่ม จัดส่งเร็ว ทั่วประเทศไทย
สีแดงสุริยา
แบบเรียบ
ราคา 25.9 บาท

 

กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีส้มประกายอำพัน แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีส้มประกายอำพัน
แบบเรียบร่อง
ราคา 25.9 บาท

 

หลังคาอดามัส ส้มประกายอำพัน แพลตตินั่ม จัดส่งเร็ว ทั่วประเทศไทย
สีส้มประกายอำพัน
แบบเรียบ
ราคา 25.9 บาท 


กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีน้ำตาลประกายอำไพ แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลประกายอำไพ
แบบเรียบร่อง
ราคา 25.9 บาท
  หลังคาอดามัส น้ำตาลประกายอำไพ แพลตตินั่ม แบบเรียบ จัดเร็ว ทั่วประเทศไทย
สีน้ำตาลประกายอำไพ
แบบเรียบ
ราคา 25.9 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีน้ำตาลประกายทอง แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีน้ำตาลประกายทอง
แบบเรียบร่อง
ราคา 25.9 บาท
  หลังคาอดามัส น้ำตาลประกายทอง แพลตตินั่ม จัดส่งเร็ว ทั่วประเทศไทย
สีน้ำตาลประกายทอง
แบบเรียบ
ราคา 25.9 บาท
 

กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีเมทัลลิค สีทับทิมทองแสง แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีทับทิมทอแสง
แบบเรียบร่อง
ราคา 
30.08 บาท 

  หลังคาอดามัส ทับทิมทอแสง  เมทัลลิค จัดส่งเร็ว ทั่วประเทศไทย
สีทับทิมทอแสง
แบบเรียบ
ราคา 30.08
 บาท
  กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีเมทัลลิค สีมรกตทอแสง แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีมรกตทอแสง
แบบเรียบร่อง
ราคา 30.08
 บาท
  หลังคาอดามัส มรกตทอแสง เมทัลลิค  จัดส่งเร็ว ทั่วประเทศไทย
 สีมรกตทอแสง
แบบเรียบ
ราคา 30.08
 บาท

กระเบื้องอดามัสตราเพชร สีเมทัลลิค สีไพลินทองแสง แบบร่องเรียบ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
สีไพลินทอแสง
แบบเรียบร่อง
ราคา 
30.08 บาท 
  หลังคาอดามัส สีไพลินทอแสง สีเมทัลลิค แบบเรียบ จัดส่งเร็ว ทั่วประเทศไทย
สีไพลินทอแสง
แบบเรียบ
ราคา 
30.08 บาท 
 

   

ชุดครอบกระเบื้องอดามัส

ชุดครอบกระเบื้อง อดามัส ตราเพชร

ครอบปิดจั่ว อดามัส ตราเพชร
ครอบปิดลายสันตะเข้ อดามัส ตราเพชร ครอบสันตะเข้ อดามัส ตราเพชร ครอบสันหลังคา อดามัส ตราเพชร
ครอบสันชนผนัง อดามัส ตราเพชร ครอบข้างชนผนัง อดามัส ตราเพชร  


ACCESSORIES วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ หลังคาและอื่น

   
กระเบื้องคอนกรีต อันดามัส ตรา เพชร

 

คุณสมบัติพิเศษ

  • รูปแบบ DIAMOND CUT ในรุ่น CHALET SHAKE สร้างมิติตัดเหลี่ยมสะท้อนมุมมองให้หลังคาดูโดดเด่น
  • ออกแบบให้มีบัวกันน้ำ 3 ชั้น ป้องกันการไหลย้อนของน้ำฝนได้อย่างสมบรูณ์แบบ
  • แข็งแกร่งทนทาน ด้วยแกนกลางรับแรง 2 แนว
  • พ่นสีด้วยระบบ WET ON WET ทำให้สีซึมผ่านผลิตภัณฑ์ และติดคงทน     กระเบื้องหลังคาอดามัส โดดเด่นเปล่งกระกายความ เรียบหรู สะท้อนและงดงาม ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ กระเบื้องอดามัส กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ บอกถึงความใส่ใจในการเลือกใช้กระเบื้องหลังคาคอนกรีต  ชอบความเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความหรูหราของ กระเบื้องหลังคาอดามัส ตราเพชร ทำให้บ้านของท่านเรียบเป็นสไตล์โมเดิร์น ช่วยให้บ้านของท่านโดดเด่นไม่เหมือนใคร เป็นจุดเด่น ของ กระเบื้องหลังคาอดามัส เลยก็ว่าได้ แถมยังมีคุณสมบัติอื่นอีกมากมาย ของ กระเบื้องหลังคาอดามัส ที่เหนือกว่าหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบชนิด ทั้งรูปลักษณะ และสีสันที่มีมากมายให้เลือกใช้งาน ที่จะช่วยให้คุณออกแบบบ้านของคุณให้เป็นสไตล์ตัวคุณเองด้วย กระเบื้องหลังคาอดามัส ตราเพชรยินดีต้อนรับสู่ homesmart.me     ยินดีต้อนรับสู่ kersima     ยินดีต้อนรับสู่ shop-tpi     ยินดีต้อนรับสู่ dinbanban


ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้สะดวก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ @Centauri
บริษัทเวิร์ลเซนทอรี่ จำกัด เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.30 น.