***หมายเหตุ “ราคาดังกล่าวเป็นราคา Vat และ เป็นราคารับเองหน้าโรงงาน” การแสดงผลของรูปภาพ อาจไม่เหมือนของจริง ***
CT,CT Grandonda,CT แกรนออนดา,CTแกรนออนดาสีมาตรฐาน,กระเบื้องCT,หลังคาCT

กระเบื้องหลังคาตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาสายลม แบบลอน มาใหม่ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีเทาสายลม 12.60 บาท
  กระเบื้องหลังคาctแกรนออน้า ตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาหิมะ แบบลอน มาใหม่ ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีเทาหิมะ 12.60 บาท
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาพยับหมอก แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีเทาพยับหมอก 13.30 บาท
  กระเบื้องหลังคาctแกรนออนต้า ตราเพชร สีมาตรฐาน สีแดงชบา แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีแดงชบา 12.60 บาท

กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีมาตรฐาน สีส้มคาซ่า แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีส้มคาซ่า 12.60 บาท 
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลสุขนิเวศน์ แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีน้ำตาลสุขนิเวศน์ ยกเลิกผลิต
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลนนทรี แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีน้ำตาลนนทรี 12.60 บาท
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลนราวดี แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT น้ำตาลนราวดี 12.60 บาท

กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทาคาซ่า แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีเทาคาซ่า 12.60 บาท  
  กระเบื้องหลังคาctแกรนออนต้า ตราเพชร สีมาตรฐาน สีแดงพันธุ์ทิพย์ แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีแดงพันธุ์ทิพย์ 12.60 บาท
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีมาตรฐาน สีน้ำตาลพิกุล แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีน้ำตาลพิกุล 12.60 บาท
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีมาตรฐาน สีเทานิลมังกร แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีเทานิลมังกร 12.60 บาท


กระเบื้องหลังคาคอนกรีตตราเพชร สีฟ้าอันดามัน กระเบื้องหลังคาที่นิยมเดียวสีของหลังคานั้นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เดียววิธีการเคลือบสีพิเศษไม่เหมือนใครเฉพาะตราเพชรเท่านั้น
CT สีฟ้าอันดามัน 12.60 บาท
     
ตราเพชร,diamond,pet100karat,กระเบื้องตราเพชร,หลังคาตราเพชร
CT,แกรนออนดา,CTแกรนออนดา,CT แกรนออนดา,CT Grandonda,กระเบื้องCT,หลังคาCT

กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีพิเศษ สีดินเผาคลาสสิค แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีดินเผาคลาสสิค ยกเลิกผลิต
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีพิเศษ สีน้ำตาลอรุณรุ่ง แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีน้ำตาลอรุณรุ่ง 13.60 บาท
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีพิเศษ สีประกายกุลพันธ์ แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีประกายกุลพันธ์ ยกเลิกผลิต
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีพิเศษ สีส้มวรารักษ์ แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีส้มวรารักษ์ 13.60 บาท 

กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีพิเศษ สีส้มหางนกยูง แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีส้มหางนกยูง ยกเลิก
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีพิเศษ สีอิฐเข็มแสด แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีอิฐเข็มแสด ยกเลิกผลิต
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีพิเศษ สีเขียวตองอ่อน แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีเขียวตองอ่อน 13.60 บาท
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีพิเศษ สีเงินกุลพันธ์ แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีเงินกุลพันธ์ 13.60 บาท

กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีพิเศษ สีแดงประกายตะวัน แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีแดงประกายตะวัน 13.60 บาท 
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีพิเศษ สีน้ำตาลทรายทอง แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีน้ำตาลทรายทอง 13.60 บาท
     

***หมายเหตุ “ราคาดังกล่าวเป็นราคา Vat และ เป็นราคารับเองหน้าโรงงาน” การแสดงผลของรูปภาพ อาจไม่เหมือนของจริง ***

CT,แกรนออนดา,CTแกรนออนดา,CT แกรนออนดา,CT Grandonda,กระเบื้องCT,หลังคาCT


กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีแดงดวงฤทัย แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีแดงดวงฤทัย 21.80 บาท 
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีน้ำตาลศุภลักษณ์ แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีน้ำตาลศุภลักษณ์ 21.80 บาท
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีเทาบารมี แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีเทาบารมี 21.80 บาท
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีน้ำเงินรอยัล แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT น้ำเงินรอยัล 21.80 บาท

กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีน้ำเงินไตรรงค์ แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีน้ำเงินไตรรงค์ 21.80 บาท
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีฟ้ารุ่งนิรันดร์ แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีฟ้ารุ่งนิรันดร์ 21.80 บาท
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีเขียวผ่องใส แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีเขียวผ่องใส 21.80 บาท
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีแพลตตินั่ม สีเขียวสนฉัตร แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีเขียวสนฉัตร 21.80 บาท
ตราเพชร,diamond,CT,CT Grandonda,CTแกรนออนดา,กระเบื้องCT,หลังคาCT


กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีเมทัลลิค สีทองแดงศุภมงคล แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีทองแดงศุภมงคล 27.80 บาท 
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีเมทัลลิค สีมรกตมิ่งมาศ แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีมรกตมิ่งมาศ 27.80 บาท
  กระเบื้องหลังคา ctแกรนออนต้า ตราเพชร สีเมทัลลิค สีไพลินประกายโชค แบบลอน ราคาโรงงาน จัดส่งทั่วประเทศ
CT สีไพลินประกายโชค 27.80 บาท
   


ชุดครอบหลังคา CT แกรนออนด้า

ชุดครอบหลังคา CT แกรนออนด้า ตราเพชร

ครอบปิดชาย CT แกรนออนด้า ตราเพชร ครอบข้าง CT แกรนออนด้า ตราเพชร ครอบปิวจั่ว CT แกรนออนด้า ตราเพชร
ครอบหางมน CT แกรนออนด้า ตราเพชร ครอบสันโค้ง CT แกรนออนด้า ตราเพชร ครอบสันโค้ง 2 ทาง CT แกรนออนด้า ตราเพชร
ครอบสันโค้ง 3 ทาง CT แกรนออนด้า ตราเพชร ครอบสันโค้ง 4 ทาง CT แกรนออนด้า ตราเพชร ครอบข้างชนผนัง CT แกรนออนด้า ตราเพชร
ครอบโค้งชนผนัง CT แกรนออนด้า ตราเพชร    ACCESSORIES วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบ หลังคาและอื่น

       
 หลังคาอดามัส   หลังคา CT เพชร    หลังคา CT เวนิส    หลังคาลอนคู่   หลังคาลอนเล็ก

       
 หลังคาจตุลอน   หลังคาเจียระไน    หลังคาเดครา         

เรามีโปรโมชั่นสินค้าตราเพชรราคาพิเศษ ราคาถูก ทุกๆเดือน และราคาโรงงาน พร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทย

สนใจรายละเอียด หลังคาผลิตภัณฑ์ตราเพชร สอบถามได้ที่พนักงานขาย

  ภควดี หัสจรรย์ (มายด์)
Pakawadee Hudsajan
E-mail : worldcentauri4@gmail.com

  ปรัชญา โสปันหริ (แน็ค)
Pratchaya Sopanrl
E-mail : worldcentauri28@gmail.com

  จิราวรรณ ทองเหลือง (อุ้ม)
Jirawan Thongluang
E-mail : worldcentauri65@gmail.com

 
                   
  อภิตนันท์ วงษ์แดง (นินิว)
Aphitanan Wongdang
E-mail : worldcentauri24@gmail.com

  ธีธารัตน์ พระบำรุง (ข้าวฟ่าง)
Theetharat Prabumrung
E-mail : worldcentauri68@gmail.com

  นภัสวรรณ ประวันนา (น้ำหวาน)
E-mail : worldcentauri73@gmail.com


 
                   
  เพ็ญลักษณ์ อุปมานะ (เต็มเต็ม)
E-mail : worldcentauri74@gmail.com

 

 

           
                   
ติดต่อสอบถาม สินค้าวัสดุตราเพชร ราคาพิเศษ ราคาโรงงาน เรามีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย
ตราเพชร,diamond,CTแกรนออนดา,CT Grandonda,กระเบื้องCT,หลังคาCT,กระเบื้องหลังคาCT   CT Grandonda,CT แกรนออนดา,CT,กระเบื้องCT,หลังคาCT,กระเบื้องCTแกรนออนดา   แกรนออนดา,Grandonda,CT แกรนออนดา,CT Grandonda,กระเบื้องCT,หลังคาCT

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต CT ตรา เพชร
กระเบื้องคอนกรีต

        กระเบื้องหลังคา CT ตราเพชร มิติความงามของกระเบื้องคอนกรีต สร้างสรรค์จินตนาการใหม่ ที่เสริมให้บ้านดูหรูหรา  มีสไตล์ ทำให้ กระเบื้องหลังคา CT ตราเพชร สามารถตอบสนองจินตนาการของการออกแบบได้อย่างอิสระ กระเบื้องหลังคา CT ตราเพชร โดดเด่นด้วยรูปลอน GRAN ONDA ให้ความโค้ง เว้า ได้รูปที่ดูดี แข็งแกร่งและทนทาน ด้วยมาตราฐานการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ กระเบื้องหลังคา CT ตราเพชร ช่วยให้บ้านคุณ ดูโดดเด่นและมีสไตล์ ด้วยเฉดสีที่หลายหลายและสวยงาม กระเบื้องหลังคา CT ตราเพชร มีหลากหลายสีสันให้ได้เลือกให้ถูกใจตามสไตล์ของคุณ

อยากมีบ้านสักหนึ่งหลัง การมองหาวัสดุก่อสร้างบ้าน โฮมสมาร์ทดอทมี เป็นเจ้าแรกที่เจ้าของบ้านและผู้รับเหมายอมรับเลือกใช้เป็นลำดับหนึ่ง เรามีบริการให้คำปรึกษา แนะนำสินค้า ราคาโรงงาน พร้อมจัดส่งถึงหน้างาน     Kersima จัดหน่ายกระเบื้องสระน้ำและกระเบื้องตกแต่ง จากแบรนด์ดังๆ เคอร่า ทีซีไอ ราคาโรงงานพร้อมจัดส่ง     เรื่องวัสดุก่อสร้างของทีพีไอ Shoptpi เราเป็นผู้นำเรื่องวัสดุก่อสร้างตราทีพีไอ เราขายราคาโรงงาน และมีบริการจัดส่งที่รวดเร็วสามารถรอรับที่หน้างานได้เลย     ดินบ้านบ้าน จัดจำหน่ายสินค้าดินเผา มีทั้งอิฐมอญ กระเบื้องดินเผา และหลังคาดินเผา ราคาโรงพร้อมจัดส่งหน้างานทั่วประเทศไทย


ตราเพชร,diamond,โฮมสมาร์ท,homesmart,homesmart.me

ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้สะดวก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ @Centauri
บริษัทเวิร์ลเซนทอรี่ จำกัด เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.30 น.

กระเบื้องCT กระเบื้อง CT แกรนออนดา กระเบื้องหลังคา CT แกรนออนดา ตราเพชร เป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นลอน ที่มีชื่อเสียงและได้รับการพัฒนาการผลิตวัสดุก่อสร้าง กระเบื้องหลังคามาเป็นเวลานานคู่วงการวัสดุก่อสร้างประเทศไทย

กระเบื้อง CT เป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีต แผ่นลอน ที่ได้รับการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมายาวนาน ทำให้กระเบื้องหลังคา CT แกรนออนดา เป็นที่นิยมในหมวดหมู่หลังคาคอนกรีตด้วยกันไม่แพ้กระเบื้องหลังคาอดามัส โดยกระเบื้องหลังคา CT แกรนออนดา มีรุ่นสีมากถึง 4 รุ่นสี คือ รุ่นสีมาตรฐาน รุ่นสีพิเศษ รุ่นสีแพลตตินั่ม และ รุ่นสีเมทัลลิค

กระเบื้องCT กระเบื้อง CT แกรนออนดา รุ่นสีมาตรฐาน ตราเพชร
กระเบื้อง CT แกรนออนดา รุ่นสีมาตรฐาน เป็นรุ่นีสีที่มีจำนวนสีของกระเบื้องหลากหลายมากที่สุดในบรรดารุ่นสี และมีสีที่ได้รับความนิยมอยู่หลายสี เป็นกระเบื้องหลังคาราคาถูกย่อมเยา น่าสนใจ

กระเบื้อง CT แกรนออนดา สีน้ำตาลสุขนิเวศน์ รุ่นสีมาตรฐาน ตราเพชร สีน้ำตาลสุขนิเวศน์ มีความสวยงามน้ำสีน้ำตาลอ่อนนุ่มนวลให้อารมณ์เปลือกไม้ธรรมชาติ

กระเบื้อง CT แกรนออนดา สีเทาพัยบหมอก รุ่นสีมาตรฐาน ตราเพชร สีเทาพยับหมอก มีสีเทาผสมดำ สร้างความสวยงามเรียบ เนี๊ยบดูเรียบหรู

กระเบื้องCT กระเบื้อง CT แกรนออนดา รุ่นสีพิเศษ ตราเพชร กระเบื้อง CT แกรนออนดา รุ่นสีพิเศษ เป็นรุ่นสีที่มีโทนสีที่มีความสวยงามและแปลกมากขึ้นไปกว่ารุ่นสีมาตรฐาน ทำให้สร้างความรู้สึกสวยงามแบบไม่เหมือนใคร

กระเบื้อง CT แกรนออนดา สีน้ำตาลอรุณรุ่ง รุ่นสีพิเศษ ตราเพชร สีน้ำตาลอรุณรุ่ง มีสีน้ำตาลที่เข้มเสมือนเปลือกไม้ และสีสดเปล่งประกายสวยงาม

กระเบื้อง CT แกรนออนดา สีเขียวตองอ่อน รุ่นสีพิเศษ ตราเพชร
สีเขียวตองอ่อน มีสีสวยงามเสมือนใบตอง ให้อารมณ์ผ่อนคลาย สบายตา สบายใ

กระเบื้องCT กระเบื้อง CT แกรนออนดา รุ่นสีแพลตตินั่ม ตราเพชร กระเบื้อง CT แกรนออนดา รุ่นสีแพลตตินั่ม เป็นรุ่นทีมีโทนสีที่มีความสวยงามเปล่งประกาย เฉดสีดูฉูดฉาด หรูหรา มากกว่ารุ่นสีทั่วไป

ะเบื้อง CT แกรนออนดา สีเทาบารมี รุ่นแพลตตินั่ม ตราเพชร สีเทาบารมี มีสีเทาที่มีความเงางามมากกว่าสีเทาด้วยกัน สร้างความเนี๊ยบชวนสัมผัส

กระเบื้อง CT แกรนออนดา สีน้ำเงินรอยัล รุ่นแพลตตินั่ม ตราเพชร 
สีน้ำเงินรอยัล เป็นสีน้ำเงินที่มีความเงางาม นุ่มนวล หรูหรา ชวนมอง

กระเบื้องCT กระเบื้อง CT แกรนออนดา รุ่นสีเมทัลลิค ตราเพชร กระเบื้อง CT แกรนออนดา รุ่นสีเมทัลลิค เป็นกระเบื้อง CT ที่เสริมสร้างเฉดสีให้มีจุดเด่น ด้านสีที่มีความเข้มสวย คมชัด และยังเปล่งประกายมากกว่ารุ่นสีอื่นๆ ทำให้มีราคากระเบื้องหลังคาที่สูงกว่ารุ่นสีทั่วไป

กระเบื้อง CT แกรนออนดา สีทองแดงศุภมงคล รุ่นสีเมทัลลิค ตราเพชร สีทองแดงศุภมงคล มีโทนสีทองแดง มีความประกายนำสายตาดูร้อนแรงสวยงาม สร้างบ้านโดดเด่น

กระเบื้อง CT แกรนออนดา สีมรกตมิ่งมาศ รุ่นสีเมทัลลิค ตราเพชร สีมรกตมิ่งมาศ เป็นสีเขียวที่มีความเข้มข้นของสีสวยงามและเปล่งประกายมันวาวสวยงามมาก

กระเบื้อง CT แกรนออนดา ครอบหลังคาCT แกรนออนดา ตราเพชร กระเบื้อง CT แกรนออนดา ในการติดตั้งกระเบื้องหลังคา CT แกรนออนดา การติดตั้งให้ได้คุณภาพมาตรฐานครบครัน ควรใช้ครอบหลังคา CT แกรนออนดา ทั้ง 10 ชนิด เพื่อความสมบูรณ์แบบทั้งด้านความแข็งแรงทนทาน และ ความสวยงาม

ครอบปิดชาย กระเบื้อง CT แกรนออนดา ตราเพชร ครอบปิดชาย ใช้ติดตั้งบริเวณพื่อปิดชายหลังคา ร่วมกับกระเบื้อง CT แกรนออนดา เท่านั้น

ครอบข้าง กระเบื้อง CT แกรนออนดา ตราเพชร ครอบข้าง ใช้ติดตั้งชายหลังคา ร่วมกับกระเบื้อง CT แกรนออนดา เท่านั้น

ครอบปิดจั่ว กระเบื้อง CT แกรนออนดา ตราเพชร ครอบปิดจั่ว ใช้ติดตั้งหัวจั่วหลังคา ร่วมกับกระเบื้อง CT แกรนออนดา เท่านั้น

ครอบหางมน กระเบื้อง CT แกรนออนดา ตราเพชร ครอบหางมน ใช้ติดตั้งเป็นตัวสุดท้ายของชายหลังคาเพื่อเก็บความสวยงาม ร่วมกับกระเบื้อง CT แกรนออนดา เท่านั้น

ครอบสันโค้ง กระเบื้อง CT แกรนออนดา ตราเพชร ครอบสันโค้ง ใช้ติดตั้งสันหลังคา ร่วมกับกระเบื้อง CT แกรนออนดา เท่านั้น

ครอบสันโค้ง 2 ทาง กระเบื้อง CT แกรนออนดา ตราเพชร 
ครอบสันโค้ง 2 ทาง ใช้ติดตั้งสันหลังคาที่มี 2 ทางบรรจบ ร่วมกับกระเบื้อง CT แกรนออนดา เท่านั้น

ครอบสันโค้ง 3 ทาง กระเบื้อง CT แกรนออนดา ตราเพชร ครอบสันโค้ง 3 ทาง ใช้ติดตั้งสันหลังคาที่มี 3 ทางบรรจบ ร่วมกับกระเบื้อง CT แกรนออนดา เท่านั้น

ครอบสันโค้ง 4 ทาง กระเบื้อง CT แกรนออนดา ตราเพชร ครอบสันโค้ง 4 ทาง ใช้ติดตั้งสันหลังคาที่มี 4 ทางบรรจบ ร่วมกับกระเบื้อง CT แกรนออนดา เท่านั้น

ครอบข้างชนผนัง กระเบื้อง CT แกรนออนดา ตราเพช
ครอบข้างชนผนัง ใช้ติดตั้งขอบข้างหลังคาที่ชนกับผนัง ร่วมกับกระเบื้อง CT แกรนออนดา เท่านั้น

ครอบโค้งชนผนัง กระเบื้อง CT แกรนออนดา ตราเพชร ครอบโค้งชนผนัง ใช้ติดตั้งขอบข้างหลังคาที่โค้งเข้ากับผนัง ร่วมกับกระเบื้อง CT แกรนออนดา เท่านั้น

กระเบื้อง CT แกรนออนดา ครอบกระเบื้องหลังคา CT แกรนออนดา ตราเพชร การติดตั้งกระเบื้องหลังคา CT แกรนออนดา จำเป็นต้องใช้ทั้งตัวแผ่นกระเบื้องหลังคาและครอบหลังคาสำหรับรุ่นเพื่อการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพ

กระเบื้อง CT แกรนออนดา และ ครอบกระเบื้อง CT แกรนออนดา ตราเพชร เราได้รวบรวมสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ตราเพชร จำหน่ายหมดครบทุกอย่างบน Pet100karat