หลังคาเหล็ก เคลือบเซรามิก Kinroof

หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ

ANCHOR GRAY
ความยาว 75 ซ.ม.  285 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น

 MIDNIGHT GRAY
ความยาว 75 ซ.ม.  285 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น
GRANITE CERAMIC
ความยาว 75 ซ.ม.  285 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น
WALNUT BROWN
ความยาว 75 ซ.ม.  285 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ
CHERRY RED
ความยาว 75 ซ.ม.  285 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น
SALMON BROWN
ความยาว 75 ซ.ม.  285 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น
DARK CHOCOLATE
ความยาว 75 ซ.ม.  285 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น
FOREST GREEN 
ความยาว 75 ซ.ม.  285 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 533 /แผ่น
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ
BURNT ORANGE
ความยาว 75 ซ.ม.  315 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 588 /แผ่น
ANDAMAN BLUE
ความยาว 75 ซ.ม.  315 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 588 /แผ่น
DAISY WHITE
ความยาว 75 ซ.ม.  315 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 588 /แผ่น
SUPER BLACK
ความยาว 75 ซ.ม.  315 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 588 /แผ่น

หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ

ANCHOR GRAY
ความยาว 75 ซ.ม.  290 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 535 /แผ่น
ความยาว 207 ซ.ม. 795 /แผ่น

 MIDNIGHT GRAY
ความยาว 75 ซ.ม.  295 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 535 /แผ่น
ความยาว 207 ซ.ม. 795 /แผ่น

GRANITE CERAMIC
ความยาว 75 ซ.ม.  295 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 535 /แผ่น
ความยาว 207 ซ.ม. 795/แผ่น

WALNUT BROWN
ความยาว 75 ซ.ม.  295 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 535 /แผ่น
ความยาว 207 ซ.ม. 795 /แผ่น
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ
CHERRY RED
ความยาว 75 ซ.ม.  290 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 535 /แผ่น
ความยาว 207 ซ.ม. 795 /แผ่น
SALMON BROWN
ความยาว 75 ซ.ม.  290 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 535 /แผ่น
ความยาว 207 ซ.ม. 795 /แผ่น
DARK CHOCOLATE
ความยาว 75 ซ.ม.  290 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 535 /แผ่น
ความยาว 207 ซ.ม. 795 / แผ่น
FOREST GREEN 
ความยาว 75 ซ.ม.  290 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 535 /แผ่น
ความยาว 207 ซ.ม. 795 /แผ่น
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ
BURNT ORANGE
ความยาว 75 ซ.ม.  320 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 590 /แผ่น
ความยาว 207 ซ.ม. 870 / แผ่น
ANDAMAN BLUE
ความยาว 75 ซ.ม.  320 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 598 /แผ่น
ความยาว 207 ซ.ม. 870 / แผ่น
DAISY WHITE
ความยาว 75 ซ.ม.  320 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 598 /แผ่น
ความยาว 207 ซ.ม. 870 / แผ่น
SUPER BLACK
ความยาว 75 ซ.ม.  320 / แผ่น
ความยาว 140 ซ.ม. 598 /แผ่น
ความยาว 207 ซ.ม. 870 / แผ่น

หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ

ANCHOR GRAY
ราคา 178 / เมตร

 MIDNIGHT GRAY
ราคา 178 / เมตร

GRANITE CERAMIC
ราคา 178 / เมตร

WALNUT BROWN
ราคา 178 /เมตร
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ
CHERRY RED
ราคา  178 / เมตร
SALMON BROWN
ราคา  178 / เมตร
DARK CHOCOLATE
ราคา 178 / เมตร
FOREST GREEN 
ราคา 178 / เมตร
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ
BURNT ORANGE
ราคา 195 / เมตร
ANDAMAN BLUE
ราคา 195 / เมตร
DAISY WHITE
ราคา 195 / เมตร
SUPER BLACK
ราคา 195 / เมตร


หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ

ANCHOR GRAY
ราคา 355 / เมตร

 MIDNIGHT GRAY
ราคา 355 / เมตร

GRANITE CERAMIC
ราคา 355 / เมตร

WALNUT BROWN
ราคา 355 /เมตร
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ
CHERRY RED
ราคา  355 / เมตร
SALMON BROWN
ราคา  355 / เมตร
DARK CHOCOLATE
ราคา 355 / เมตร
FOREST GREEN 
ราคา 355 / เมตร
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ
BURNT ORANGE
ราคา 385 / เมตร
ANDAMAN BLUE
ราคา 385 / เมตร
DAISY WHITE
ราคา 385 / เมตร
SUPER BLACK
ราคา 385 / เมตร

หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิกที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิกของคินรูฟเป็นเซรามิก 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิกที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิกของคินรูฟเป็นเซรามิก 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิกที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิกของคินรูฟเป็นเซรามิก 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิกที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิกของคินรูฟเป็นเซรามิก 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ

ANCHOR GRAY
ราคา 355 / เมตร

 MIDNIGHT GRAY
ราคา 355 / เมตร

GRANITE CERAMIC
ราคา 355 / เมตร

WALNUT BROWN
ราคา 355 /เมตร
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิกที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิกของคินรูฟเป็นเซรามิก 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิกที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิกของคินรูฟเป็นเซรามิก 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ
CHERRY RED
ราคา  355 / เมตร
SALMON BROWN
ราคา  355 / เมตร
DARK CHOCOLATE
ราคา 355 / เมตร
FOREST GREEN 
ราคา 355 / เมตร
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ
BURNT ORANGE
ราคา 385 / เมตร
ANDAMAN BLUE
ราคา 385 / เมตร
DAISY WHITE
ราคา 385 / เมตร
SUPER BLACK
ราคา 385 / เมตร

Ceramic Coating คืออะไร ?

” นวัตกรรมการผลิต หลังคาเคลือบเซรามิก ไว้ด้านบนผิวหลังคา

ทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันเสียงดัง และ ลดความร้อน

ทำให้หลังคามีความแข็งแรง สีสันสวยงาม เป็นธรรมชาติของเม็ดเซรามิค “หลังคา KINROOF เป็นหลังคาเหล็กที่เคลือบด้วยเซรามิก เป็นหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิกด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยจาก KINROOF เท่านั้น คุณสมบัติพิเศษ หลังคาเหล็กที่ช่วงลดเสียงได้ถึง 16% ลดความร้อนได้ 4 องศา ด้วยแผ่นหลังคาเหล็ก KINROOF ความหนา 1.60 มม. ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเคลือบ และอุปกรณ์ ด้วย Flower - Cut  ไม่รั่วซึม&ไร้นอยต่อ นวัตกรรม Kinroof เท่านั้น แผ่นหลังคาเหล็กของคินรูฟนั้น มีสันให้เลือกมากมาย และดูสวยงามเป็นธรรมชาติ ได้อารมณ์เหมือนกระเบื้องคอนกรีต หลังคา rinroof ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน หลังคาจะสะท้อนความร้อน ผ่านแผ่นของหลังคาโดนตรง ทำให้อุณหภูมิในบ้านเย็นสบาย

สีใต้ท้อง ลอนหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก


หลังคาเหล็กของคินรูฟ มีการทาสีใต้หลังคา เพื่อลดการเกิดสนิมใต้ท้องของลอนหลังคาเหล็ก แผ่นเหล็กหลังคาทำให้กลมกลืนกับโครงสร้าง กรณีไม่ติดฝ้าเพดาน หลังคาของ Kinroof ช่วยให้โรงรถเห็นหลังคาเหล็กที่สวยงามมากยิ่งขึ้น

หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก มีบริการเคลือบสีใต้ลอนของหลังคาเหล็กของ Kinroof อยากมีหลังคาของบ้านหรืออาคารของเราให้มีความทนทาน และคงทนต่อสภาพอากาศต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหลังคาที่เลือกมานั้นไม่มีความแข็งแรงมีรอยแตกร้าวหรือติดตั้งไม่ดี ก็จะทำให้บ้านของเรานั้นเกิดการเสียได้ หลังคาเหล็กคินรูฟ (Kinroof) เป็นตัวเลือกอันดับตันๆ เป็นหลังคาของคินรูฟมีบริการเคลือบสีใต้ลอนของหลังคาด้วยเป็น เป็นบริการของทางคินรูฟเท่านั้น เพื่อการติดตั้งที่เรียบร้อยมากขึ้น เช่น การนำไปติดตั้งหลังคาที่พักอาศัย ทำโรงจอดรถด้วยหลังเหล็ก เป็นต้น เพื่อลดการเกิดของสนิทใต้ท้องลอนของหลังคา ช่วยให้หลังคากับกลมกลืนโครงสร้าง กรณีไม่ติดฝ้าเพดาน ช่วยให้บ้านของคุณนั้นสวยงามขึ้นอีกด้วย  สีที่เคลือบใต้หลังคานั้นก็จะมี อะลูซิ้งค์ สีขาว และสีดำ ***กรณีสั่งเคลือบ ราคา 55 บาท / เมตร ***


ตำแหน่งติดตั้ง ของครอบหลังคาเหล็ก คินรูฟอุปกรณ์ครอบหลังคาของมีอุปกรณ์ครบทุกรุ่นหลังคาเหล็กเคลือบเม็ดแกรนิตเซรามิคของ KinRoof (คินรูฟ) โดยครอบแผ่นหลังคาเหล็กจะมี ครอบสันโค้ง 304, แผ่นปิดครอบสันโค้ง, ครอบต่อผนัง แบบพับหัว 457, ครอบต่อผนัง ไม่พันหัว 457, ครอบสันจั่ว 304, ครอบสันตะเข้ ครอบสันจั่ว 457, ครอบชายคาล่าง 304, ครอบข้าง 304 (หน้าแคบ), ครอบข้าง 457 (หน้ากว้าง), ครอบข้างสแนปล็อค 304,(หน้าแคบ), และครอบข้างสแนปล็อค 457(หน้ากว้าง) เป็นต้น ปิดรอยหลังคาสวยไม่รั่วซึม
อุปกรณ์ติดตั้งครอบ หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก Kinroof  มีจัดชุดซื้อกับแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก เป็นการเก็บงานเวลาเรามุงหลังคา เพื่อหลังคาของบ้านนั้นมีความเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการต่อ หลังคาทำให้สวยอีกด้วย อุปกรณ์ครอบของหลังคาเซรามิกยังช่วยป้องกันการเกิดปัญหาน้ำรั่วจากที่มีฝนตกหนัก และทนทานทุกสภาพอาอากาศอีกด้วย

ตารางราคาอุปกรณ์ครอบหลังคาเคลือบเซรามิก Kinroofรายละเอียด


สี ลอนเมอริเดีย 760 ลอนสเปน 760  ลอนสแนปล็อค 300  3 สันลอน 760  5 สันลอน 760 
 ครอบสันจั่ว  สีมาตรฐาน  170 / แผ่น  - - - -
สีพิเศษ  190 / แผ่น    - - -
ครอบต่อผนังแบบพับหัว   สีมาตรฐาน  170 / แผ่น   - - -
สีพิเศษ  190 / แผ่น    - - -
 ครอบข้างหน้าแคบ   สีมาตรฐาน 150 / แผ่น    - - -
 สีพิเศษ 170 / แผ่น    - -
 ครอบหลังคาสันโค้ง  สีมาตรฐาน   - 215 / เมตร -
สีพิเศษ   -  235 / เมตร -
 แผ่นปิดครอบสันโค้ง  สีมาตรฐาน   -  105 / ชื้น -
 สีพิเศษ  -  115 / ชิ้น - -
- 
 ครอบข้าง หน้าแคบ   สีมาตรฐาน  -  215 / เมตร 215 / เมตร  215 / เมตร 
 215 / เมตร 
 สีพิเศษ  -  235 / เมตร 235 / เมตร   235 / เมตร 
235 / เมตร 
 ครอบข้าง หน้ากว้าง   สีมาตรฐาน  -  215 / เมตร  - 215 / เมตร 
215 / เมตร 
 สีพิเศษ  -  235 / เมตร  - 235 / เมตร 
235 / เมตร 
 ครอบชนผนังแบบพับหัว   สีมาตรฐาน  - 215 / เมตร   215 / เมตร 215 / เมตร 
215 / เมตร 
 สีพิเศษ  - 235 / เมตร   235 / เมตร 235 / เมตร 
235 / เมตร 
ครอบสันจั่ว   สีมาตรฐาน  -  215 / เมตร 215 / เมตร 
215 / เมตร 
 สีพิเศษ  -  235 / เมตร 235 / เมตร 
235 / เมตร 
การทดลองของหลังคา Kinroof

เจ้าของถูกใจ และช่างมืออาชีพเลือกใช้

สนใจรายละเอียด หลังคาผลิตภัณฑ์ตราเพชร สอบถามได้ที่พนักงานขาย

  ภควดี หัสจรรย์ (มายด์)
Pakawadee Hudsajan
E-mail : worldcentauri4@gmail.com

  ปรัชญา โสปันหริ (แน็ค)
Pratchaya Sopanrl
E-mail : worldcentauri28@gmail.com

  จิราวรรณ ทองเหลือง (อุ้ม)
Jirawan Thongluang
E-mail : worldcentauri65@gmail.com

 
                   
  อภิตนันท์ วงษ์แดง (นินิว)
Aphitanan Wongdang
E-mail : worldcentauri24@gmail.com

  ธีธารัตน์ พระบำรุง (ข้าวฟ่าง)
Theetharat Prabumrung
E-mail : worldcentauri68@gmail.com

  นภัสวรรณ ประวันนา (น้ำหวาน)
E-mail : worldcentauri73@gmail.com


 
                   
  เพ็ญลักษณ์ อุปมานะ (เต็มเต็ม)
E-mail : worldcentauri74@gmail.com

 

 

           
                   

หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก Kinroof

หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก คินรูฟ (Kinroof) นวัตกรรมใหม่เพื่อบ้านยุคใหม่ หลังคาเป็นส่วนสำคัญของบ้านที่ช่วยเราปกป้องเราจากสภาพอากาศภายนอก ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ลม และทุกสภาพอากาศต่างๆ หลังคาที่ดีจึงควรคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน และสวยงาม หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก Kinroof เป็นหลังคาที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบันหลังคามีให้เลือกมากมายหลายชนิด ทั้งหลังคาคอนกรีต หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคาเซรามิก หลังคาเหล็ก เป็นต้น วันนี้เราจะมาพูดเรื่องหลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก Kinroof ที่ลดเสียง ลดความร้อน ด้วยนวัตกรรมการผลิตหลังคาเคลือบเซรามิกไว้ด้านบนผิวของหลังคา ซึ่งทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันเสียงดัง และ ลดความร้อน ทำให้หลังคามีความแข็งแรง สีสันสวยงาม เป็นธรรมชาติของเม็ดเซรามิก กระบวนการนี้เลือกว่า Ceramic Coating เป็นเทคนิดพิเศษเฉพาะทาง Kinroof เท่านั้น และเป็นเจ้าเดียวในประเทศ "นวัตกรรมเรื่องหลังคาเหล็ก" เคลือบเซรามิก โดยหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิกนิยมใช้หลังคา บ้านรีโนเวท บ้านใหม่ อาคารพักอาศัย กันสาด ต่อเติมโรงรถ บ้านทรงโมเดิร์น เป็นต้น สามารถทำได้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เซรามิกแกรนิตเซรามิกเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตกระเบื้องและสุขภัณฑ์ จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความคงทน สามารถทำได้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

หลังคาเคลือบเซรามิก มีให้เลือกถึง 5 รุ่น

1. Meridien 760, 2. Spain 760, 3. Snaplock 300, 4. 3 สันลอน 760, 5. 5 สันลอน 760

 คุณสมบัติของหลังคาเคลือบเซรามิกคินรูฟ

1. ลดเสียงดัง ลดเสียงสั่นของหลังคา
หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก มีผิวสัมผัสของหลังคาที่ช่วยในการกระจายแรง ของการตกกระทบของน้ำฝน ช่วยซับเสียงดังของหลังคา และลดเสียงลงกว่าหลังคาแบบเดิมๆ เราได้มีการทดลองโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) ว่าหลังคามีความดังอยู่ที่เท่าไหร่
- หลังคาเมทัลชีททั่วไปด้วยความหนา 0.35 ค่าความดังเสียง 82.1 dB.
- หลังคาเมทัลชีททั่วไป ติด PU FOAM หนา 1 นิ้ว ค่าความดังเสียง 80.6 dB.
- หลังคาเคลือบเซรามิก Kinroof ค่าความดังเสียง 69.3 dB.

2.ลดความร้อน
ลดร้อนสะท้อนแสงแดดความร้อน ยังลดความร้อน บ้านและอาคารได้เป็นอย่างดี ลดอุณหภูมิจากภายนอกได้ 4 องศา เย็นสบาย

3.แข็งแรง ทนทาน
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก Kinroof ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง แรงดึงสูง และเคลือบด้วยแกรนิตเซรามิก เป็นวัสดุแข็งแรง ทนทานสูง น้ำหนักเบาไม่บิดงอไม่ลั่น ปลอดภัยจากลดแรง แสงแดด ฝน ลูกเห็บ และทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

4.สีของเป็นธรรมชาติของเซรามิก
เม็ดเซรามิกพิเศษเฉพาะของคินรูฟ ด้วยหลังคาเคลือบเซรามิก ของ Kinroof ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศา มีสีสัน ไม่ซีดจาง และลวดลายที่สวยงามหลากหลายโดยหลังคาเหล็กเซรามิกมีให้เลือกมากมาย จึงสามารถเลือกให้เข้ากับสไตล์ของบ้านได้อย่างลงตัว

5.รับประกัน
หลังคาเคลือบแกรนิตของคิงรูฟ รับประกันไม่ซีดจาง ถึง 30 ปี

6.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หลังคาเคลือบแกรนิตเซรามิก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะวัตถุดิบทั้งหมดทำมาจากธรรมชาติ 100%

สีของหลังคาแกรนิตเซรามิก

 

สีมาตรฐาน
Anchor Gray, Midnight Gray, Granite Ceramic, Walnut Brown, Dark Chocolate, Cherry Red, Salmon Brown, Fosest Green

สีพิเศษ
Burnt Orange, Daisy White, Andaman Blue, Super Black

หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก คิงรูฟ (Kinroof) เป็นหลังคาที่ ลดเสียง ลดร้อน แข็งแรง ทนทาน หลังคาเคลือบด้วยเม็ดเซรามิก ที่มีเผาด้วยความร้อน 1,050 องศา ทำให้สีสวย ทนทานไม่ซีดจาง แข็งแรงทนทานสภาพอากาศ ไม่ดูดซึมน้ำ ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ ไม่ปล่อยควันพิษ น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ช่วยประหยัดโครงสร้างหลังคา ติดตั้งง่าย จบงานไว เจ้าของบ้านถูกใจ ช่างมืออาชีพชอบ


เซรามิก
หมายถึง วัสดุ ที่ได้จากสารอนินทรีย์ ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง มีการเปลี่ยนโครงสร้างผลึก และโครงสร้างทางเคมี เพื่อให้มีคุณสมบัติ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เซรามิค จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ New Ceramic กับ Conventional Ceramic
Conventional Ceramic นั้น จะแบ่งประเภทหลักๆได้ คือพวก Porcelain stoneware Bonechina และ Earthenware ผลิตภัณฑ์ เซรามิคที่เราคุ้นเคยกันดี ก็ได้แก่กระเบื้องปูพื้นกระเบื้องบุผนัง กระเบื้องแกรนิต สุขภัณฑ์ ถ้วยชาม กระจก หลังคาเซรามิค

หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการPorcelain จะเป็นเซรามิกเกรดที่ดี ที่สุด มีความแข็งแรงสูง และมี การดูดซึมน้ำต่ำมาก เท่ากับศูนย์เลย
Stoneware จะมีการดูดซึมน้ำ 3-6% และมีค่าความแข็งแรงต่ำกว่า porcelain พอสมควร

เม็ดเซรามิกของ kinroof เราผลิตให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ เซรามิกประเภท Porcelain มีการดูดซึมน้ำ 0% และมีความแข็งแรงของเม็ดสูงมาก กระบวนการเคลือบสี บนเนื้อเซรามิก แล้วใช้กระบวนการพิเศษ เพื่อให้เนื้อสี ซึมผ่านเข้าไปในเนื้อเซรามิก ดังนั้น จะไม่มีวัน ซีดจาง หรือหลุดกะเทาะ แล้วจะเผาเคลือบเซรามิกที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้เคลือบละลายผ่าน ซึมเข้าไปในเม็ดเซรามิก

ข้อดีหลังคาเคลือบเซรามิก
- ติดตั้งทับบนหลังคาได้ โดยไม่ต้องรื้อหลังคาใหม่ ช่วงให้ประเวลากับการติดตั้งได้มากยิ่งขึ้น
- หมดปัญหาน้ำฝนไหลเข้ารอยต่อ ลดปัญหาการรั่วซึมของแผ่นหลังคา
- น้ำหนักเบา รวดเร็ว ติดตั้งได้ง่าย ช่วยประหยัดค่าใช้ง่าย
- เหมาะแก่หลังคาทรงโมเดิร์นหรือจะเป็นทรงหมาแหงนที่ต้องการความลาดชันต่ำ หมดกังวลเรื่องปัญหาหลัคารั่วซึม
- มีความทนทาน กว่ากระเบื้องทั่วไป จึงช่วยลดปัญหาเรื่องความของวัสดุ
- สามารถนำไปใช้ประโยชน์มากกว่าทำเป็นหลังคา ปิดรอยต่อต่างๆ

เป็นหลังคาเมทัลซีทที่ได้รับการพัฒนาเป็นหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก โดยใช้แกรนิตในการดูดซับเสียง สะท้อนแสงแดด และความร้อน และไม่ความร้อนส่งผ่านตัวหลังคาได้และเพิ่มTexture อีกเยอะเลย เพิ่มความหรูหรา ทำให้บ้าน ดูหรูหรา ดูมีราคา  ของแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก


จะเห็นได้ว่านอกเหนือจาก กระเบื้องกับสังกะสีแล้ว  สมัยนี้มีหลังคาเหล็กยังเป็นที่นิยมมาทำเป็นหลังคา โรงจอดรถ และใช้ในงานอื่นๆ ตามต้องการ ถึงแม้ว่าหลังคาเหล็กจะมีในเรื่องของความร้อน ซึ่งหลายคนคงจะกังวล หากจะนำมาทำเป็นหลังคาบ้าน โดยประเทศไทยมักจะเจออากาศที่ร้อนมากอยู่เสมอ  แต่ที่จริงแผ่นหลังคาเหล็กไม่อมความร้อน เพียงแต่เปลี่ยนไปตามอากาศและอุณหภูมิข้งานอก หากเวลากลางวัน ถ้าแดดแรงหลังคาก็จะมีความร้อน แต่เมื่อช่วงเวลาตอนเย็น หลังคาเหล็กก็จะเย็นลง ส่งผลให้ในบ้านเย็นตาม ซึ่งหลังคาจะเย็นไวกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไปด้วย วัสดุแต่ละชนิดมักมีข้อดี และข้อเสียเสมอ การเลือกใช้งานจึงจำเป็นและเหมาะสม  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและเสียเงินบ่อยๆ

ติดตั้งง่ายของหลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก

เรื่องการติดตั้งของแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิกของคิงรูฟนั้น จะมีการติดตั้งที่เหมือนแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลซีท ติดตั้งเร็ว มีน้ำหนักเบา ประหยัดแปหลังคา ค่าแรง อีกด้วย

หลังคาเหล็ก เคลือบเซรามิก เหมาะกับใคร?
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก Kinroof เหมาะสำหรับผู้ที่หาหลังคาเหล็กที่คุณสมบัติครบครัน ทั้งแข็งแรงทนทานสวยงาม และติดตั้งง่าย หลังคาชนิดนี้เหมาะสำหรับติดตั้งในบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงจอดรถ และการใช้งานอื่นๆ

การรับประกัน
หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก Kinroof มีการรับประกันคุณภาพสีขอหลังคาเหล็กนานจากผู้ผลิตเป็นเวลา 30 ปี

หลังคาเคลือบเซรามิก kinroof ด้วยเม็ดเซรามิกของ kinroof เราผลิตให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ เซรามิกประเภท Porcelain ใช้ในงานพวกสุขภัณฑ์ ของตกแต่งบ้าน ด้วย พอร์ซเลน มีการดูดซึมน้ำต่ำหรือ 0% เม็ดเซรามิกมีความแข็งแรงของเม็ดสูงมาก ด้วยกระบวนการเคลือบสี บนเนื้อเซรามิกแล้วใช้กระบวนการพิเศษ เพื่อให้เนื้อสีซึมผ่านเข้าไปในเนื้อของเซรามิก ดังนั้นเพื่อไม่ให้แผ่นหลังคาไม่ซีดจาง หรือหลุดกะเทาะ แล้วจะเผาเคลือบเซรามิกที่อุณหภูมิ เพื่อให้เคลือบและละลายแผ่น ซึมเข้าไปในเม็ดเซรามิก

เราสามารถบอกได้ว่า "หลังคาเคลือบเซรามิก Kinroof คือเจ้าเดียวในประเทศไทย" ที่ใช้การผลิตเม็ด ด้วยการเผาแบบเซรามิกอย่างแท้จริง หลังคาเจ้าอื่นๆ ที่ใช้หินมาโรยหน้า บางรายจะใช้การเผาที่อุณหภูมิต่ำ บ้างที่ไม่ได้เผาเลย แต่เป็นการชุบสีไปอบ ที่อุณหภูมิไม่เกิน 120 องศา เมื่อเจอสภาพอากาศแบบประเทศไทยของเรา ที่มี ทั้งร้อนและทั้งฝน อุณหภูมิบนหลังคา ในหน้าร้อน ที่ผิวหลังคา น่าจะใกล้เคียง 70 ถึง 80 องศาเซลเซียส เมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆ สลับกับฝน ถ้าไม่ใช่เม็ดเซรามิกแท้ๆ สีของหลังคานั้นก็จะซีดจางหลุด ไปในที่สุด หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิก Kin Roof เรารับประกันสีซีดจาง รับประกันการหลุดร่อน ด้วย Kinroof เทคโนโลยี ของตัวยึดเกาะระหว่างของเมทัลชีทกับเม็ดเซรามิก ด้วยกาวชนิดพิเศษที่ทนทานต่อความร้อน และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยเฉียบพลัน

นอกจากนี้ Kinroof เรื่องของสีสันที่สวยงามแล้ว เม็ดเซรามิก ที่เคลือบไปบนผิวเมทัลชีทจะทำให้หลังคามีความหนาที่เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 มิลลิเมตร สามารถลดเสียง เวลาเกิดฝนตกลงได้ดีกว่า Metal Sheet ติด พียูโฟมถึง 14 % และช่วยลดการลั่นของหลังคาเวลาที่อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้เป็นอย่างดี เลยมั่นใจได้ว่าหลังคา kinroof เป็นหลังเหล็กเคลือบเซรามิกที่แท้จริง สีสันจะทนสวยงาม ไปอย่างยาวนานหากกำลังหามองหาหลังคาที่มี คุณสมบัติครบครัน ทนทาน แข็งแรง สวยงามหรูหรา ติดตั้งง่าย กับ หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิก Kinroof (คินรูฟ) เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ ติดต่อได้ที่ Line : centauri

#หลังคาเหล็ก #หลังคาเหล็กเซรามิก #หลังคาเคลือบแกรนิตเซรามิก #เม็ดเซรามิก #เมอริเดียน760 #สเปน760 #สแนปล็อค300 #3สันลอน760 #5สันลอน760 #Kinroof #หลังคาคินรูฟ #หลังคาลดเสียง #กันความร้อน #หลังคา #แผ่นหลังคาเหล็ก #หลังคาบ้าน #หลังคาเมทัลชีท #หลังคาแข็งแรง #หลังคาสีทนนาน #สีหลังคารับประกัน30ปี

หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คินรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคินรูฟเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคินรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคินรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคินรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คินรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคินรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ

ข้อควรระวัง และคำแนะนำก่อนใช้หลังคาเคลือบเซรามิค หลังคา KINROOF

การกองเก็บแผ่นหลังคา ไม่ควรกองเก็บในที่เปียกชิ้นหรือมีความชื้นสูง เพราะอาจทำให้เกิดความชื้นสะสมกับแผ่นหลังคา นำไปสู่การสีกร่อนและเกิดสนิมได้

วางซ้อนแผ่นหลังคา หากมีน้ำขังหรือความชื้นระหว่างแผ่นหลังคา ไม่ควรนำแผ่นหลังคาซ้อนกัน เพราะอาจเกิดความชื้นสะสมนำไปสู่การสึกกร่อน และเกิดสนิมได้

✔️ การวางกองเก็บแผ่นหลังคา การวางจัดเก็บแผ่นก่อนการมุงหลังคา แผ่นพื้นที่กองเก็บควรมีไม้รองแผ่น และวัสดุกันกระแทก วางระยะห่างกัน 1 เมตร เพื่อป้องกันการแอ่นบิดงอ และการขูดขีดท้องแผ่นหลังคา

✔️ การวางจัดเก็บแผ่นพื้นที่โล่ง กรณีกองเก็บหลังคาต้องวางเก็บไว้ที่พื้น ด้านนอกอาคาร และต้องรอเวลาในการนำไปติดตั้งแนะนำให้ใช้ผ้าใบ หรือ วัสดุปิดคลุมเพื่อกันฝนฝุ่นละอองความชื้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุการเกิดสนิมได้


หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูปเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ

ข้อควรระวัง และคำแนะนำก่อนใช้หลังคาเคลือบเซรามิค หลังคา KINROOF
✔️ การยกแผ่นหลังคา การยกหรือการขนย้ายแผ่น ควรจะระมัดระวังไม่ให้แผ่นเกิดการขูดขีดกันจนเป็นแผล บนแผ่นหลังคาเหล็กเซรามิก ไม่ควรลากแผ่นตอบยกแผ่น ซึ่งอาจทำให้ท้องหลังคาเสียงหายหรือมีรอยขีด อันเป็นสาเหตุการเกิดสนิมได้
✔️ การยกแผ่นหลังคา กรณีแผ่นยาวมากกว่า 5 เมตร หรือมีความยาวแผ่นมาก คำแนะนำ ควรมีคนช่วยยกประคองแผ่นหลังคาตรงกลางแผ่น ป้องกันการพับหักเสียหายของแผ่นหลังคา
✔️ การตัดแผ่นหลังคา ไม่ควรใช้หินเจียร์ , ไฟเบอร์หรือการตัดแบบมีความร้อน เพราะทำให้เกิดประกายไฟและมีละอองโลหะ หรือ เศษแผ่นจากการตัดกระจายเป็นชิ้นเล็กๆ บนหลังคา เมื่อละอองโลหะหรือเศษแผ่นสัมผัสความชื้นในอากาศ ทำให้เกิดเป็นสนิมได้ ควรใช้กรรไกรตัดแผ่น หรือ อุปกรณ์ อื่นๆ ในการตัด เพื่อป้องกันการเกิดเศษแผ่น และละอองโลหะจากการตัดแผ่นหลังคาเหล็กเซรามิก
✔️ เศษจากการตัดแผ่นหลังคา การตัดแผ่นหลังคาเหล็กและการเจาะสกรูระหว่างติดตั้ง หากมีเศษแผ่นหรือละอองโลหะตกค้างบนแผ่นหลังคาเหล็กเซรามิก ต้องทำความสะอาดทันนี เพื่อป้องกันการเกิดสนิมจากเศษแผ่นหรือละอองโลหะ

หลังคาเหล็กเคลือบแกรนิตเซรามิค คิงรูฟเป็นแผ่นหลังคาเหล็กที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หลังคาเคลือบนั้นมี มีความหนาถึง 0.4 มม. หลังคา 1 แผ่นจะมีความหนารวมเพียงแค่ 1.60 มม. เท่านั้นเอง และหลังคานี้ยังเคลือบด้วยเม็ดเซรามิคที่ลักษณะพิเศษแข็งแรงไม่ดูดซับน้ำเป็นเม็ดเฉพาะของคิงรูปเท่านั้น โดยเม็ดเซรามิคของคิงรูฟเป็นเซรามิค 100% ผ่านการเผาทีอุณหภูมิ ที่ 1,050 องศา หลังคาคิงรูฟนั้น ไม่ร้อน ไม่ดัง หลังคาคิงรูฟจะมีเสียงที่เบากว่าหลังคาเมทัลชีททั่วไป ทดสอบมาแล้ว ไม่ลั่น หลังคาเหล็กเคลือบเซรามิคมีให้เลือกหลากหลายรุ่น และสีให้เลือกมากหมาย ราคาถูก และไม่ลอก คิงรูฟรับประกันสี 30 ปี สนใจหลังคาเหล็กคิงรูฟ เคลือบเซรามิคสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้เลย เราพร้อมบริการ

อุปกรณ์และการตัดแผ่นหลังคา KINROOF
- กรรไกรตัดแผ่นหลังคา แบบตัดซ้าย , ตัดขวา , ตัดตรง
- กรรไกรไฟฟ้า
- เครื่องตัดแผ่น กิโยติน
- ตัดตกแต่งแผ่นหลังคา
- ตัดแนวเส้นตรงยาว
- ตัดแนวเส้นตรงยาว