สีกระเบื้องอดามัส

สีมาตรฐาน

สีน้ำตาลภูผา

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา 19.70 บ.

สีน้ำตาลมะฮอกกานี

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา 19.70 บ.

สีน้ำตาลอิตัลไทย

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา 19.70 บ.

สีน้ำตาลแบล็ควู๊ด

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา 19.70 บ.

สีเขียวทิวทุ่ง

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา19.70 บ.

สีเทาไอหมอก

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา19.70 บ.

สีเทาอัคนิล

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา19.70 บ.

สีเทาสินทรัพย์

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา19.70 บ.

สีส้มเสาวรส

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา 19.70 บ.

 

สีแพตตินั่ม

สีน้ำตาลประกายทอง

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา22.90บ.

สีน้ำตาลประกายอำไพ

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา22.90บ.

สีส้มประกายอำพัน

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา22.90บ.

 

สีแดงสุริยา

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา22บ.

   

สีเมทาลิก

สีทับทิมทอแสง

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา28.90บ.

สีมรกตทอแสง

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา28.90บ.

สีไพลินทอแสง

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา28.90บ.

 

สี Glod Color

สีน้ำตาลรวงผึ้ง

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา22บ.

สีมณีแดง

น้ำหนัก 5.2 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา22บ.