สถานที่ตั้ง  : อาคาร เอสพีอีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1018 ชั้น 10 เลขที่ 252 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด กทม. 10400

              เบอร์โทร   : 062-751-0005 , 063-437-8202 , 063-484-7848 

              แฟกซ์      : 02-101-6408

              อีเมล์       : worldcentauri4@gmail.com

              แผนที่      : บริษัท


 


ยินดีต้อนรับสู่ homesmart.me     ยินดีต้อนรับสู่ kersima     ยินดีต้อนรับสู่ shop-tpi     ยินดีต้อนรับสู่ dinbanban