สถานที่ตั้ง  : 184/115  อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320  

              เบอร์โทร   : 062-751-0005 , 063-437-8202 

              แฟกซ์      : 02-101-6408

              อีเมล์       : worldcentauri4@gmail.com

              แผนที่      : บริษัทเส้นทางมา สาขากรุงเทพ ตึกฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 20 สาขากรุงเทพ