สีกระเบื้อง CT เพชร

สีมาตรฐาน

สีน้ำตาลนนทรี

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา9.75บ.

สีแดงชบา

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา9.75บ.

สีเทาพยับหมอก

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา9.75บ.

สีส้มคาซ่า

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา9.75บ.

 

สีน้ำตาลพิกุล

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา9.75บ.

 

 

 

 

 

 

 

สีพิเศษ

สีดินเผาคลาสสิค

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา11.9บ.

 

สีน้ำตาลรุ่งอรุณ

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา11.9บ.

 

สีประกายกุลพันธ์

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา11.9บ.

สีส้มวรารักษ์

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา11.9บ.

สีส้มหางนกยูง

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา11.9บ.

สีอิฐเข็มแสด

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา11.9บ.

สีเขียวตองอ่อน

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา11.9บ.

สีเงินกุลพันธ์

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา11.9บ.

สีแดงประกายตะวัน

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา11.9บ.

สีพรีเมี่ยม

สีน้ำเงินไตรรงค์

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา.....บ.

สีเขียวสนฉัตร

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา......บ.

สีฟ้ารุ่งนิรันดร์

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา......บ.

สีเขียวผ่องใส

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา.......บ.

   

สีเมทาลิก

สีทองแดงศุภมงคล

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา......บ.

สีมรกตมิ่งมาศ

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา.......บ.

สีไพลินประกายโชค

น้ำหนัก 4 กก.

ขนาด 33x42 ซ.ม.

ราคา.......บ.