สีกระเบื้องจตุลอน

สีมาตรฐาน

สีน้ำตาลสุขสันต์

หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

ราคา52.8บ.

        หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

                    ราคา52.8บ.

สีฟ้ารุ่งโรจน์

         หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

                     ราคา52.8บ.

         หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

                     ราคา52.8บ.

สีส้มมังกรทอง

         หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

                     ราคา52.8บ.

         หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

                     ราคา52.8บ.

สีธรรมชาติ

         หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

                     ราคา52.8บ.

         หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

                     ราคา52.8บ.

สีเขียวชดชื่น

         หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

                     ราคา52.8บ.

         หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

                     ราคา52.8บ.

สีแดงมั่งมี

         หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

                     ราคา52.8บ.

         หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

                     ราคา52.8บ.

     

 

สีเมทาลิก

สีน้ำตาลประกายเพชร

         หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

                     ราคา60.5บ.

         หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

                     ราคา60.5บ.

สีฟ้าประกายเพชร

         หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

                     ราคา60.5บ.

         หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

                     ราคา60.5บ.

สีม่วงประกายเพชร

         หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

                     ราคา60.5บ.

         หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

                     ราคา60.5บ.

สีเขียวประกายเพชร

         หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

                     ราคา60.5บ.

         หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

                     ราคา60.5บ.

สีแดงประกายเพชร

         หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

                     ราคา60.5บ.

         หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

                     ราคา60.5บ.

 

 

 

 

 

 

 

 

สีพิเศษ

สีแดงเยอบีร่า

หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

ราคา60.5บ.

หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

ราคา60.5บ.

สีส้มคอร์เดีย

หนา 4,5 มม. ยาว 54x120 ซ.ม. 

ราคา60.5บ.

หนา 4,5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. 

ราคา60.5บ.