สีกระเบื้องลอนคู่

Metallic Color

น้ำตาลประกายเพชร
หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา
48.8บ.

หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา56.5บ.

 

 

 

ฟ้าประกายเพชร

หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา48.8บ.

หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา56.5บ. 


เขียวประกายเพชร

หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา48.8บ.

หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา56.5บ.

             แดงประกายเพชร

     หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา48.8บ.

     หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา56.5บ. 

Standard Color

 

 

สีขาว(ธรรมชาติ)

หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา29.6บ.

หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา40.4บ.

 

สีน้ำตาลสุขสันต์

หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา47.3บ.

หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา67.6บ.

 

สีฟ้าร่มรื่น

หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา47.3บ.

หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา67.6บ.

สีฟ้ารุ่งโรจน์

หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา47.3บ.

หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา67.6บ.

สีฟ้าศุภโชค

หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา47.3บ.

หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา67.6บ.

 

 

สีมังกรทอง

หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา47.3บ.

หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา67.6บ.สีเขียวมั่งคั่ง

หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา47.3บ.

หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา67.6บ.

สีเขียวสดชื่น

หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา 47.3บ.

หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา 67.6บ.

สีแดงมั่งมี

หนา 4 มม. ยาว 50x120 ซ.ม. ราคา47.3บ.

หนา 5 มม. ยาว 50x150 ซ.ม. ราคา67.6บ.