สีกระเบื้องเจียระไน

สีมาตรฐาน

สีเทาเงิน

น้ำหนัก 3.2 กก. ขนาด 80x30x0.6 ซ.ม. ราคา49.9บ.

น้ำหนัก 3.2 กก. ขนาด 80x40x0.6 ซ.ม. ราคา49.9บ.

 

สีขาวไข่มุก

น้ำหนัก 3.2 กก. ขนาด 80x30x0.6 ซ.ม. ราคา49.9บ.

น้ำหนัก 3.2 กก. ขนาด 80x40x0.6 ซ.ม. ราคา49.9บ.

สีอิฐอำพัน

น้ำหนัก 3.2 กก. ขนาด 80x30x0.6 ซ.ม. ราคา49.9บ.

น้ำหนัก 3.2 กก. ขนาด 80x40x0.6 ซ.ม. ราคา49.9บ.

 

ครอบหลังคาเจียระไน